בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

פתח דבר | ד"ר רות אסטרין 4
הקדמה | פרופ' איתמר גרוטו 9
פרק 1 | איכות האוויר 9
פרק 2 | איכות אוויר הפנים 23
פרק 3 | עשן טבק סביבתי 29
פרק 4 | גורמים כימיים במי השתייה 35
פרק 5 | קולחים 43
פרק 6 | חומרי הדברה 49
פרק 7 | מזהמי מזון כימיים 57
פרק 8 | כימיקלים במוצרי צריכה 63
פרק 9 | ניטור ביולוגי 71
פרק 10 | קרינה בלתי מייננת 77
פרק 11 | שינויי אקלים 85
פרק 12 | תכנון 91
פרק 13 | אוכלוסיות רגישות 99
פרק 14 | מדדים ומגמות בבריאות וסביבה 107
סיכום והמלצות | ד"ר לינדה בירנבאום 117
נספח 1 | התקדמות מ-2014 ואתגרים לעתיד 120
נספח 2 | האתגר במימון של מחקרי בריאות וסביבה בישראל 127
תודות 128

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==