בריאות וסביבה בישראל | 2017

השפעות על הבריאות והערכת סיכונים מחייבים ביצוע תסקיר השפעה על 2003 והתקנות של המשרד להגנת הסביבה משנת 1982 - חוק התכנון והבנייה ) עבור תוכניות שצפויות להשפיע השפעה משמעותית על Environmental Impact Assessment - EIA הסביבה ( הסביבה, כגון הקמת תחנות כוח, שדות תעופה ונמלים, כרייה ופיתוח תעשייתי. תסקיר השפעה על הסביבה הוא דוח מקיף המעריך את ההשפעות הסביבתיות של מיזמי פיתוח. אם ההשפעות הסביבתיות הצפויות אינן סבירות, יש לנקוט אמצעים תכנוניים או אמצעי מניעה רלוונטיים אחרים כדי להפחית השפעות אלה או למנוע אותן. לאחר ביצוע תסקיר ההשפעה על הסביבה, המשרד להגנת הסביבה מעביר המלצות למיזם. תקנות תסקיר ההשפעה על הסביבה של המשרד להגנת הסביבה אינן מחייבות במפורש לבצע הערכה של ההשלכות הבריאותיות הקשורות ביוזמות תכנון, אך ניסו 2015 הן דורשות לבצע הערכה בנוגע לכמה נושאים קשורים, כגון זיהום אוויר וחשיפה לחומרים מסוכנים. בשנת - ) Health Impact Assessment – HIA מספר חברי כנסת לקדם חקיקה הדורשת תסקיר השפעה על הבריאות ( הערכה מקיפה של ההשפעות הבריאותיות של קווי מדיניות, תוכניות ופרויקטים - בתוך תהליכי התכנון. עדיין לא חלה התקדמות בנושא. העביר משרד הבריאות למינהל התכנון טיוטה של הנחיות לביצוע הערכת סיכונים בריאותיים 2011 בשנת ) - הערכה כמותית של הסיכון מכימיקלים או מזיהום אוויר, אולם אלה Health Risk Assessment – HRA ( לא יושמו. ללא קשר למעמדן המשפטי של ההנחיות, במקרים נבחרים נציגי משרד הבריאות, ועדות ציבוריות ). אחת הדוגמאות 1 או ועדות פרלמנטריות מבקשים ביצוע של הערכת סיכונים בריאותיים ומתן המלצות (לוח בוצעה 2014 המשמעותיות לכך היא שדה בריר, אזור ליד ערד וכסייפה, שמתוכנן בו מכרה פוספטים חדש. בשנת הערכת השפעות בריאותיות של יוזמה תכנונית זו על–ידי מומחה בין–לאומי. על–פי ההערכה, צפויה עלייה בריכוזי , וזו עלולה לגרום לעלייה משמעותית בנטל התחלואה והתמותה באוכלוסייה המתגוררת PM 2.5 חלקיקים מסוג סמוך למכרה המוצע. בהתבסס על ממצא זה המליץ משרד הבריאות לשקול הפסקה או הגבלה ניכרת של תוכניות הכרייה בשל קרבתן לאזורי מגורים. יצוין כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית בדבר כריית פוספטים בשדה בריר. מקרים נבחרים של הערכות סיכונים בריאותיים ביוזמות תכנון משמעותיות בישראל - 93 -  1 לוח תכנון כריית פוספטים התפשטות העיר והרחבת מחצבה הגדלת כושר הייצור של תחנת הכוח מטמנה לפסולת בנייה ועפר יוזמת תכנון שדה בריר - ערד אלעד חיפה ירושלים מיקום הערכת סיכונים בריאותיים בוצעה על ידי מומחה בין לאומי הערכת היארעות מחלות נשימה הערכה מורכבת של היבטים סביבתיים והיבטים בבריאות הציבור הערכת היארעות מחלות נשימה סוג הערכה עלייה משוערת בנטל התחלואה והתמותה  PM המיוחס לחשיפה ל תוכנית הכרייה אושרה על ידי מינהל  2017 התכנון ב עתירה נגד תוכנית הכרייה הוגשה לבג"ץ  נמצא כי ההרחבה תוביל לשיעורי אסתמה  גבוהים יותר תוכנית ההרחבה בוטלה  ההערכה עדיין לא הושלמה על פי דרישת משרד הבריאות הוקמה תחנה מקומית לניטור זיהום אוויר, ומתבצעת ומדדי איכות אוויר PM מדידה של ריכוזי אחרים באזור המיועד. לאחר קבלת הנתונים יתבצע תהליך קבלת החלטות בנוגע למטמנה. תוצאה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==