בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 91 -  1 תרשים Levy et al., מקור 2015 (9) 12 פרק תכנון תכנון תהליכי פיתוח מואץ, תיעוש ועיור, הגורמים לעלייה בזיהום האוויר ובצפיפות האוכלוסין, הם בעלי השפעה פוטנציאלית על בריאות הציבור. יש עדויות לכך שמגורים ליד אזורי תעשייה וכבישים ראשיים מגדילים את החשיפה לזיהום אוויר ולרעש, ומגבירים את הסיכון לתחלואה ולתמותה מוקדמת. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מראים שמגורים בקרבת שטחים ירוקים תורמים לבריאות הנפשית, לתוצאי לידה תקינים, להפחתת התחלואה במחלות לב וכלי דם, ומפחיתים את שיעור התמותה המוקדמת. תכנון של שטחים ציבוריים פתוחים ושל המיקרו–אקלים שלהם, אשר מביא בחשבון היבטי בריאות, חיוני להקטנת החשיפה לקרינה ) ולקידום אורח חיים פעיל. ultraviolet – UV אולטרה–סגולה ( לתכנון התחבורה, ובייחוד לתכנון נכון של רשתות תחבורה ציבורית, עשויה להיות השפעה משמעותית על בריאות הציבור, על–ידי עידוד רכיבה על אופניים, עידוד הליכה וצמצום החשיפה לזיהום אוויר. לתכנון מקורות אנרגיה יש השפעה אפשרית על בריאות הציבור, בייחוד במדינה צפופה כישראל, שבה ייצור האנרגיה עדיין מסתמך מהאנרגיה שהופקה 36% ,2016 בעיקר על דלקים פוסיליים (בשנת בתחנות כוח התבססה על פחם מיובא). קמ"ר), ורוב שטחה אינו 20,000– ישראל היא מדינה קטנה במיוחד (כ זמין לפיתוח (למשל בשל אזורי אימונים צבאיים נרחבים). ישראל נפש לקמ"ר, 394 היא אחת המדינות הצפופות בעולם (ממוצע של ), ומרכז הארץ הוא האזור שבו הצפיפות הגבוהה ביותר. 1 תרשים 2008 , צפיפות אוכלוסין בישראל  N מקרא נפש/קמ"ר 0-10 50-500 10-50 500-1000 2000-5000 1000-2000 < 5000

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==