בריאות וסביבה בישראל | 2017

איכות האוויר 1 פרק איכות האוויר מקורות זיהום האוויר כוללים תופעות טבע, כגון סופות אבק, לצד פעילות אנתרופוגנית, כגון פליטות ממפעלי תעשייה, ממשאיות, ממכוניות וממשקי בית. חשיפה למזהמי אוויר למיניהם, גם בריכוזים נמוכים, נקשרת למגוון רחב של תוצאי בריאות שליליים באוכלוסייה הכללית, ובייחוד באוכלוסיות רגישות, כגון ילדים, נשים הרות, חולים . תוצאי בריאות שליליים של זיהום אוויר כוללים מחלות נשימתיות, כגון אסתמה ומחלת )7( במחלות כרוניות וקשישים ריאות חסימתית כרונית, מחלות לב וכלי דם, סוגים מסוימים של סרטן, השפעות שליליות על התפתחות מערכת , השמנת יתר וליקויים קוגניטיביים. 2 העצבים, תוצאי לידה שליליים, סוכרת מסוג ממצאים מדעיים מראים כי מזהמי האוויר העיקריים הקשורים לתוצאי בריאות שליליים הם חומר חלקיקי מיקרומטר), אוזון, 2.5 - חומר חלקיקי בקוטר של עד PM 2.5 ) בקטרים שונים (למשל particulate matter - PM ( ,) benzene ). מזהמי אוויר אחרים - בנזן ( sulfur dioxide ) וגופרית דו חמצנית ( nitrogen dioxide חנקן דו חמצני ( - ) polycyclic aromatic compounds ) ותרכובות ארומטיות רב טבעתיות אחדות ( formaldehyde פורמלדהיד ( International Agency for . הסוכנות הבין לאומית לחקר הסרטן ( )37( ידועים כחומרים מסרטנים לבני האדם . )19( )1 ) קבעה כי זיהום אוויר הוא גורם מסרטן לבני אדם (קבוצה Research on Cancer - IARC מדיניות ורגולציה תקני אוויר וניטור . ערכי איכות 2011 , שנכנס לתוקף בינואר 2008 - הרגולציה של איכות האוויר נעשית על פי חוק אוויר נקי התשס"ח האוויר של מזהמים שונים, שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד הבריאות ובעלי עניין אחרים, נכנסו . לפי חוק אוויר נקי, על מפעלי תעשייה לקבל היתרי פליטה ולצמצם פליטות בעזרת הטכנולוגיות 2013 לתוקף בשנת עדכן המשרד להגנת הסביבה את ערכי 2016 ). בשנת Best Available Technologies - BAT הזמינות הטובות ביותר ( ), בנזן, קדמיום ופורמלדהיד באוויר. כן נוספו ערכי trichloroethylene היעד ואת ערכי הסביבה של טריכלורואתילן ( . )2( )1 ) ושל כספית (לוח 1,3- butadiene -בוטדיאן ( 1,3 סביבה של - 9 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==