בריאות וסביבה בישראל | 2017

שינויי אקלים אתגרים עיקריים יצירת מאגר נתונים ארצי המאגד את ההשלכות הבריאותיות הקשורות לשינויי האקלים הוא עדיין אתגר מרכזי. יש צורך בנתונים על תחלואה ותמותה הקשורים לחום, וכן בניתוח ההיארעות של אסתמה ושל אלרגיות ומחלות אחרות הקשורות לשינויי אקלים. יש צורך בביצוע הערכה של ההסתגלות הלאומית לשינויי האקלים, ובייחוד בהבנת ההשפעה על בריאות הציבור של גורמים כגון מדבור, שריפות והצפות, והגברת התלות במי שתייה מותפלים. ככל שרמת המשקעים מוסיפה לרדת, ומקורות מי השתייה הטבעיים מוסיפים להתייבש, תגבר ההסתמכות על מי שתייה מותפלים, ובכלל זה בצפון הארץ. ההשפעות השליליות על בריאות הציבור עקב ירידה בצריכת מגנזיום, פלואוריד ויוד עשויות להיגרם בעקיפין על ידי שינויי האקלים. אירח המשרד להגנת הסביבה שתי 2015 אחד האתגרים הקשורים לשינויי אקלים הוא היעדר מדדים מוגדרים. בשנת סדנאות לקביעת מדדי הסתגלות לשינויי אקלים, לרבות מדדים בריאותיים. הסדנאות התמקדו בגישות ובניסיון של . )12 ,13( מספר מדינות באירופה בנוגע למדדי ההסתגלות לשינויי האקלים הסתגלות ארוכת טווח לשינויי אקלים נותרה אתגר המחייב תמיכה פוליטית, שיתוף פעולה בין משרדי ומשאבים , הכולל ירידה של 2030 רבים. בהתייחסות להתמודדות עם שינויי האקלים הכריזה ישראל על יעד הפחתת פליטות עד . )10( 2015-2010 בשימוש בתחבורה פרטית. זהו המשך למגמה של שימוש מוגבר בתחבורה הציבורית שחל בשנים 20% - במספר המכוניות 5.6% - מצביעים על עלייה חדה 2017– עם זאת, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו ב בישראל. 2016 הפרטיות שנרכשו בשנת - 89 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==