בריאות וסביבה בישראל | 2017

שינויי אקלים , חלה בשני העשורים האחרונים עלייה מובהקת סטטיסטית 2016 על פי דוח השירות המטאורולוגי הישראלי משנת או יותר, במשך שלושה ימים רצופים 6 ° c בתדירות גלי החום שבהם הטמפרטורה היומית הממוצעת גבוהה מהממוצע ב . )9( ). נוסף על כך נצפתה ירידה מובהקת סטטיסטית בפרקי הזמן שבין גלי חום 2 (תרשים 2015-1927 , מספר גלי החום השנתיים בירושלים נמדדו כחורפים היבשים ביותר בצפון הארץ, מבין אלה שנרשמו עד כה. בשנים 2015/16 ושל 2013/14 החורפים של האחרונות היו כמה אירועי מזג אויר קיצוניים שבהם, לאחר חודשים יבשים, נשבו רוחות מזרחיות חזקות אשר גרמו לירידה דרמטית בלחות. אירועים כאלה יוצרים תנאי אקלים המגבירים את הסיכון לשריפות רחבות היקף, כפי שקרה . )8( 2016 ובחורף 2010 בחורף חלה ירידה הדרגתית במספר המקרים של קדחת מערב הנילוס (מספר 2014-2012 על פי נתוני משרד הבריאות, בשנים האנשים שנדבקו במחלה), וכן באתרים שבהם נמצאו יתושים שנשאו את הנגיף. עלייה ניכרת במספר הנדבקים במחלה . )5( )3 (תרשים 2015 חלה בשנת 2016-2012 , קדחת מערב הנילוס בישראל - 87 -  2 תרשים מקור השירות המטאורולוגי )9( הישראלי  3 תרשים מקור משרד )5( הבריאות 0 3 2 1 מספר גלי חום 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 שנה מספר מקרים / אתרים 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 2016* שנה , על מספר האתרים שבהם נמצאו יתושים נושאי הנגיף, הם נתונים חלקיים. הם אינם ניתנים להשוואה עם שנים קודמות, 2016 * הנתונים לשנת שכן בשנה זו הייתה ירידה משמעותית בהיקף ניטור היתושים הבוגרים. מקרא מספר האתרים שבהם נמצאו יתושים הנושאים את הנגיף של קדחת מערב הנילוס מספר מקרים מאובחנים 0

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==