בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 86 - 11 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל משרדי 12 ערך המשרד להגנת הסביבה כנס לאומי בנושא שינויי אקלים. באירוע השתתפו נציגים של 2015 בשנת ממשלה, מוסדות אקדמיים, ארגונים לא ממשלתיים, השירות המטאורולוגי הישראלי והשירות ההידרולוגי. הכנס . )2( התמקד בתוכניות ובאסטרטגיות להסתגלות לשינויי האקלים היערכות משרד הבריאות לשינויי אקלים מתמקדת במתן מענה קצר טווח לאירועי אקלים קיצוניים (למשל, גלי חום, גלי קור, שיטפונות). מענה זה כולל תוכנית לשדרוג ההתאמה של בתי החולים והשירותים הרפואיים להיות חלק ממערך החירום. משרד הבריאות פרסם כרזת הסברה על נושא שינויי אקלים, הכוללת המלצות להתמודדות עם גלי . משרד הבריאות מפרסם אזהרות לציבור על גלי חום ועל אירועי קור קיצוניים )6( חום קיצוניים, בדגש על קשישים קרבים, עם המלצות לקהל הרחב ולאוכלוסיות רגישות, לרבות קשישים ואנשים עם מחלות כרוניות. עם זאת, טרם הושגה היערכות ארוכת טווח לשינויי אקלים, הכוללת קידום המחקר (תוך התמקדות בהשלכות שינויי האקלים על בריאות הציבור), שיפור הנגישות למידע רלוונטי לציבור ואיסוף נתונים קליניים רלוונטיים, כגון הימצאות והיארעות של מחלות עקב שינויי אקלים. נתונים על שינויי אקלים ותוצאיהם הבריאותיים בישראל סדרת מחקרים שנעשו על ידי השירות המטאורולוגי הישראלי מראים כי הטמפרטורות הממוצעות מאז שנת גבוהות בהרבה מהטמפרטורות הממוצעות שנמדדו בשנות החמישים, השישים והשבעים של המאה העשרים 2000 ). הבדלי טמפרטורה אלה משמעותיים אף יותר כאשר בוחנים את הטמפרטורות המינימליות שנמדדו 1 (תרשים היה החודש החם ביותר שנמדד, עם טמפרטורה 2016 בקיץ (בחודשים יוני, יולי ואוגוסט). על פי מדידות אלה, יוני עד 2.5 ב 2009-1995 מקסימלית יומית גבוהה יותר מהטמפרטורה המקסימלית היומית הממוצעת שנמדדה בשנים . )7, 9( מעלות 3.5 - מינימום, ממוצע ומקסימום - 2016-1951 היחס בין הטמפרטורות שנמדדו בישראל בשנים ובין הטמפרטורות הממוצעות שנמדדו בשנות השבעים  1 תרשים מקור השירות המטאורולוגי )7( הישראלי 0.80 1.30 0.90 1.00 1.10 1.20 0.95 1.05 1.15 1.25 יחס בין טמפרטורות נמדדות ובין ממוצע הטמפרטורות שנמדדו בשנות השבעים 1950 1955 1960 1980 1965 1985 2000 1970 1990 2005 2015 1975 1995 2010 2020 שנה 0.85 מקרא טמפרטורה יומית ממוצעת טמפרטורת מינימום טמפרטורת מקסימום

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==