בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 77 - ) מתייחס לקרינה אלקטרומגנטית בעלת אנרגיה non-ionizing radiation - NIR המונח "קרינה בלתי מייננת" ( שאינה מספיקה כדי ליינן אטומים או מולקולות. הספקטרום של קרינה בלתי מייננת כולל את האור האולטרה סגול ), גלי מיקרו infrared - IR ) ואת הקרינה התת אדומה ( visible light ), את האור הנראה ( ultraviolet – UV ( extremely low ) וקרינה בתדרים נמוכים מאוד ( radio frequency – RF ), תדרי רדיו ( microwave – MW ( ). הקרינה ממתקני תקשורת אלחוטיים, ובכלל זה טלפונים סלולריים ורשתות סלולריות, היא חלק frequency – ELF . )14( מתדרי הרדיו מחקרים רבים בדקו תוצאי בריאות פוטנציאליים של קרינה בלתי מייננת. חשיפה לגלי רדיו יכולה לגרום לחימום מקומי של רקמות, אולם הדאגה העיקרית הנוגעת לסיכונים בריאותיים פוטנציאליים של קרינה בלתי מייננת מתמקדת באפשרות שלקרינה זו תוצאים שאינם קשורים בחום. ) סיווגה שדות International Agency for Research on Cancer - IARC הסוכנות הבין לאומית לחקר הסרטן ( ). מחקרים 2 B כמחוללי סרטן אפשריים לאדם (קטגוריה RF ושדות אלקטרומגנטיים בתחום ה ELF מגנטיים בתחום ה סדרי גודל) בעקבות חשיפה ממושכת באזור המגורים לשדות 2-1.5 מצביעים על סיכון מוגבר להתפתחות לוקמיה (ב מיליגאוס). לפי הערכה של הסוכנות 4-3 מיקרוטסלה, שהיא שוות ערך ל 0.4-0.3 מגנטיים (בעוצמה של יותר מ , יש ראיות מוגבלות לקיומו של סיכון מוגבר להתפתחות גידולי מוח ממאירים 2011 הבין לאומית לחקר הסרטן בשנת (גליומה) וגידולים שפירים של עצב השמיעה (נוירומה אקוסטית) בקרב המשתמשים בטלפונים סלולריים. ובין תוצאים בריאותיים שליליים, כגון בעיות RF מספר מוגבל של מחקרים בחנו את הקשר האפשרי בין חשיפה ל פוריות, פגיעה בתפקודי המוח, שיבושים בתפקוד הלב ומחזור הדם, אובדן שמיעה, שינויים בהפרשת הרוק, בהרכבו על מדדים שונים של RF ובזרימתו, וכן מחלות ניווניות של מערכת העצבים. תוצאות המחקרים שבחנו את השפעת ה איכות הזרע לא היו חד משמעיות. 10 פרק קרינה בלתי מייננת קרינה בלתי מייננת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==