בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

מחקרי ניטור ביולוגי בישראל ) במטרופולין תל אביב particulate matter – PM חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מיפּוּ את פיזור החומר החלקיקי ( באמצעות טכניקות של ניטור ביולוגי, והשתמשו לשם כך בדגימות ליחה של מבוגרים שהופנו לביצוע בדיקות רפואיות לבירור תסמינים נשימתיים. החוקרים הסיקו כי בהשוואה לניטור סביבתי, ניטור ביולוגי סיפק מידע רב יותר ואִפשר ). צוות החוקרים בדק גם חשיפה אישית לחומר חלקיקי זעיר בילדים עם 2 מיפוי של אזורים רחבים יותר (תרשים . נמצא מתאם חיובי בין תכולת החלקיקים הזעירים באדי נשיפה מעובים לתסמינים נשימתיים )2( תסמינים נשימתיים ודלקת בדרכי הנשימה. מיפוי זיהום אוויר במטרופולין תל אביב באמצעות ניטור ביולוגי (ימין) בהשוואה למיפוי המבוסס על תחנות ניטור קבועות (שמאל) חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב מצאו כי אצל נשים בדואיות הרות בדרום הארץ ריכוזי האלומיניום בשתן היו קילומטרים מאזור התעשייה נאות חובב, או בקרב נשים שדיווחו 10 גבוהים יותר בקרב נשים המתגוררות במרחק של עד על שימוש בתנור עצים ובישול על אש פתוחה. נמצא כי החשיפה לאלומיניום קשורה למומים מולדים, ללידות מוקדמות . )6( ולמשקל לידה נמוך מחקר משותף של חוקרים ממשרד הבריאות ומהאקדמיה ברשות הפלסטינית ובגרמניה הראה כי רמות תוצרי הפירוק ]) בקרב נשים הרות פלסטיניות היו dimethyl phosphates של זרחנים אורגניים בדגימות שתן (סה"כ דימתיל פוספט [ נמוכות מהרמות בקרב נשים הרות יהודיות מאזור ירושלים. החוקרים סברו כי הריכוזים הנמוכים של תוצרי פירוק של זרחנים אורגניים בשתן עשויים לנבוע מצריכה נמוכה של פירות וירקות באוכלוסייה הפלסטינית ו/או משימוש מצומצם . )1( יותר בחומרי הדברה באוכלוסייה זו מחקר חלוץ שנערך על ידי חוקרים מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי וממשרד הבריאות בחן את החשיפה לחומרי ) endocrine disrupting chemicals - EDCs הדברה ולכימיקלים המשבשים את פעילות המערכת האנדוקרינית ( - 73 - ניטור ביולוגי  2 תרשים Lavi et al., מקור 2016 (7)  N  N

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==