בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 72 - 9 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל יזם משרד הבריאות תהליך ראשוני לתעדוף כימיקלים לניטור ביולוגי בישראל. על–פי ממצאי מחקר ניטור 2016 בשנת , המעידים על חשיפה נרחבת של האוכלוסייה בישראל לכימיקלים, ועל–פי 2011 ביולוגי של משרד הבריאות משנת קריטריונים נוספים כגון חומרת הסיכון לבריאות הציבור או שימושים פוטנציאליים בנתוני ניטור ביולוגי לצורך קביעת . סקר "מצב )4( ) בעדיפות גבוהה לניטור ביולוגי מתמשך בישראל cotinine מדיניות, נבחרו זרחנים אורגניים וקוטינין ( 200 " (רב-מב"ת) בקרב מבוגרים וילדים כלל איסוף דגימות שתן בתת–מדגם של 2016-2015 בריאות ותזונה לאומי ילדים לצורך מדידה של חומרי הדברה מקבוצת הזרחנים האורגניים וקוטינין. 100– מבוגרים ו נתוני ניטור ביולוגי בישראל - האחד בדק נוכחות של מזהמים אורגניים בלתי פריקים 2012-2011 משרד הבריאות ערך שני מחקרי ניטור ביולוגי בשנים ) בחלב אם, והאחר בדק חשיפה לכימיקלים סביבתיים (קוטינין, חומרי הדברה persistent organic pollutants - POPs ( ,] polycyclic aromatic hydrocarbons - PAHs מקבוצת הזרחנים האורגניים, פחמימנים ארומטיים רב–טבעתיים [ ] ופתאלטים) באוכלוסייה הכללית. bisphenol A – BPA [ A ביספנול ״, התפרסמו ממצאים חדשים שעלו ממחקרים אלו: 2014 מאז פרסום דוח ״בריאות וסביבה בישראל ,2011– , בקרב מבוגרים בישראל ב TCPy ) בשתן, chlorpyrifos הרמות של תוצר הפירוק הספציפי של כלורפיריפוס (  ] creatinine היו גבוהות מאוד בהשוואה לרמות בקרב מבוגרים בארצות הברית (ריכוז חציוני מתוקנן לקריאטינין [ .)2010-2009 מיקרוגרם/גרם בקרב מבוגרים בארצות הברית בשנים 0.87 מיקרוגרם/גרם לעומת 2.34 היה ניתוח תוצרי פירוק של פחמימנים ארומטיים רב–טבעתיים בשתן הצביע על כך שהאוכלוסייה הכללית בישראל חשופה  . )8( באופן נרחב לחומרים אלה, עם הבדלים ברמות החשיפה ובמקורותיה בין תת–קבוצות אתניות ), אולם רמות 1 בחלב אם בישראל נמוכות מאלה שדווחו במדינות רבות באירופה (תרשים DDT רמות ה–  ), וביפינלים polychlorinated dibenzofurans ( PCDF ,) polychlorinated dibenzo-p-dioxins ( PCDD ) שנתגלו במדגם בישראל היו גבוהות מהרמות הבטוחות polychlorinated biphenyls - PCBs עתירי כלור ( . )11( בחלב אם בחלב אם במדינות אירופה: DDT ריכוז ) World Health Organization - WHO נתונים מסקר על חלב אם של ארגון הבריאות העולמי ( 2012-2000 ,) United Nations Environment Programme - UNEP ושל התוכנית הסביבתית של האו״ם (  1 תרשים World Health מקור Organization (12) 10 ריכוז בחלב אם (ננוגרם/גרם שומנים) 2013 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 2012 2011 2010 2009 2008 100 1,000 10,000 בחלב אם DDT רמה בטוחה מחושבת של בולגריה איטליה צ׳כיה שוודיה נורווגיה פינלנד אוקראינה רוסיה ספרד לוקסמבורג אירלנד גרמניה הונגריה סלובקיה צ'כיה קפריסין בלגיה לוקסמבורג נורווגיה טג'יקיסטן מולדובה גאורגיה ליטא שווייץ בלגיה ישראל אירלנד שנה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==