בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 71 - ) הוא כלי למדידת החשיפה לכימיקלים סביבתיים באמצעות ניטור human biomonitoring - HBM ניטור ביולוגי ( של חומרים ושל תוצרי הפירוק שלהם, וכן של סמנים ביולוגיים ברמה התאית או המולקולרית בנוזלי הגוף וברקמותיו, כגון שתן, דם, חלב אם ושיער. אפשר להשתמש בניטור ביולוגי כדי להעריך חשיפות סביבתיות של בני אדם ברמת הפרט, וכן במסגרת רפואה קלינית (למשל, אבחון של הרעלת עופרת). ברמת האוכלוסייה, ניטור ביולוגי התגלה ככלי רב עוצמה להערכת חשיפות מצטברות לתערובות של כימיקלים. אפשר לשלב נתונים מניטור ביולוגי עם נתונים סביבתיים - כדי לזהות מסלולי חשיפה, ועם נתוני בריאות - כדי למצוא ראיות לקשר בין חשיפה לכימיקלים ובין תוצאים בריאותיים שליליים, לרבות תוצאים תת–קליניים. אפשר להשתמש בניטור ביולוגי כדי לזהות ולהבליט אוכלוסיות רגישות, כדי לתמוך בתכנון מדיניות ממוקדת לצמצום החשיפה למזהמים סביבתיים, וכן לצורך מדידת האפקטיביות של יישום מדיניות המיועדת לצמצם חשיפות אלו. לנתוני ניטור ביולוגי יש שימושים רבים במחקרי בריאות וסביבה ובהתוויית מדיניות. על כן מדינות רבות, ובכלל זה ארצות . )5( הברית, קנדה, גרמניה, צרפת, בלגיה, ספרד, איטליה, צ'כיה ודרום קוריאה, פיתחו תוכניות לאומיות לניטור ביולוגי מדיניות ורגולציה כמו ברוב מדינות אירופה, אין בישראל חקיקה מחייבת הדורשת ניטור ביולוגי באוכלוסייה הכללית. סקרי מצב בריאות ותזונה לאומיים (מב"ת) שימשו בעבר פלטפורמה לניטור ביולוגי, אולם אין מדיניות רשמית לשילוב ניטור ביולוגי . )4( בסקרים תקופתיים אלו החוק בישראל מחייב ניטור ביולוגי תעסוקתי לעובדים החשופים למתכות כבדות (קדמיום, עופרת, ארסן, כרום, כספית, ) (ניטור carbamates ) והקרבמטים ( organophosphates קובלט וניקל), לחומרי הדברה מקבוצת הזרחנים האורגניים ( hydrocarbon aromatic ] בתאי דם אדומים), לממיסים פחמימניים ארומטיים ( cholinesterase האנזים כולינאסטראז [ ]) ולממיסים הלוגניים (טריכלורואתילן xylene ] וקסילן [ styrene ], סטירן [ toluene ], טולואן [ benzene ) (בנזן [ solvents ]). אין 1,1,1- trichloroethane -טריכלורואתאן [ 1,1,1– ] ו perchloroethylene ], פרכלורואתילן [ trichloroethylene [ ) ולתרכובות פרפלואוריות phenols ), לפנולים ( phthalates דרישה למדוד את החשיפה למעכבי בעירה, לפתלאטים ( ) באוכלוסיות החשופות לכימיקלים אלו בסביבת העבודה. perfluorinated compounds ( 9 פרק ניטור ביולוגי ניטור ביולוגי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==