בריאות וסביבה בישראל | 2017

הקדמה - 7 - פורסם הדוח "בריאות וסביבה בישראל", פרי שיתוף פעולה של משרד הבריאות והקרן 2014 בשנת סייע להגדיר משימות ספציפיות לבריאות וסביבה עבור משרד 2014 לבריאות וסביבה. הדוח משנת הבריאות. המסמך שלפנינו כולל את ההתקדמויות המדעיות והרגולטוריות בשנים האחרונות בתחומי בריאות וסביבה אשר נסקרו בדוח הקודם. החלטנו לכלול במסמך זה עוד שלושה תחומים משמעותיים בנושא בריאות וסביבה: קולחים להשקיה, תכנון ואוכלוסיות רגישות. המסמך שלפנינו מציע הזדמנות להעריך את הביצועים וההתקדמות בנושאי בריאות וסביבה בישראל. במבט לאחור נראה כי חלה . המסמך שלפנינו שואף לזהות גם את האתגרים 2014 התקדמות משמעותית באתגרים שהוגדרו בדוח והמטרות לשנים הקרובות, והוא מהווה בסיס לעיצוב מדיניות הממשלה בתחומי בריאות וסביבה. דוח זה יוצא לאור בזכות שיתוף פעולה של מחלקות שונות במשרד הבריאות עם גורמים במשרדי ממשלה אחרים, עם גופים מוסדיים, עם מומחים מהאקדמיה ועם גופים חוץ–ממשלתיים. תהליך הכנת הדוח החל בסדנה בת יומיים בהשתתפות מומחים בין–לאומיים בתחום בריאות וסביבה ומומחים ישראליים מהאקדמיה ומגופים חוץ–ממשלתיים. הרעיונות וזוויות הראייה השונות שהוצגו בסדנה ובתהליך ההתייעצות לאחריה תרמו רבות לגיבוש הדוח שלפניכם. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל אנשי המקצוע שהשתתפו בהכנת הדוח, במיוחד לד"ר רות אסטרין מהקרן לבריאות וסביבה ולד"ר לינדה בירנבאום, ראש המכון הלאומי האמריקני למדעי בריאות וסביבה, וכן לד"ר תמר ברמן ולד"ר זהר ברנט–יצחקי אשר הובילו את כתיבת הדוח. ) MD, MPH, PhD פרופ׳ איתמר גרוטו ( המשנה למנכ"ל משרד הבריאות משרד הבריאות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==