בריאות וסביבה בישראל | 2017

2017 בריאות וסביבה בישראל - 6 - הנושא של בריאות וסביבה עוסק בהשפעות הרבות של הסביבה על בריאותו של האדם ועל איכות חייו. הטיפול בנושאים של בריאות וסביבה בישראל מאתגר במיוחד: ישראל, בהיותה מדינה קטנה, צפופה ובעלת משאבי טבע מוגבלים, נדרשת להתמודד עם מגוון נושאים הנוגעים לסוגיות של בריאות וסביבה, כגון פיתוח תעשייה וחקלאות בצמידות לאזורי מגורים, פיתוח מקורות מים לשתייה (התפלת מי ים) ולהשקיה חקלאית (טיהור קולחים) וכינון מערכות תחבורה בנות–קיימה. לעיתים קרובות העיסוק בבריאות וסביבה בישראל מתעורר בעקבות משברים, כגון זיהום אוויר בחיפה, הרעלות מחומרי הדברה, ריכוזים חריגים של מתכות במכונות קפה ועוד. תהליך הכנתו של הוא הזדמנות לעצור, לבחון ולהעריך בצורה אינטגרטיבית את העשייה 2017 דוח בריאות וסביבה וההתקדמות בתחום זה ולזהות אתגרים ויעדים לעתיד. בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בנושאי בריאות וסביבה בישראל: פריצות דרך מדעיות, כגון בנושא חשיפה לתרופות באמצעות שרשרת המזון, שיפור ברגולציה, כגון איסור על עישון בבתי ספר, ושיתופי פעולה הדוקים בין משרדי ממשלה לארגוני המגזר השלישי במגוון נושאים, כגון הפחתת התקבלה החלטת ממשלה - לגבש תוכנית לאומית 2016 חשיפת הציבור לחומרי הדברה. זאת ועוד: בשנת לבריאות וסביבה שמטרתה לבחון מפגעים סביבתיים בעלי השלכות בריאותיות ולתקצב את הטיפול בהם, כדי לשמור על הבריאות ועל איכות החיים של הציבור ושל הדורות הבאים. עם זאת, האתגרים המונחים לפתחנו רבים: עדיין יש פערי ידע בנוגע להשפעתן של חשיפות סביבתיות על בריאות האדם, יש מחסור בהערכת סיכונים במגוון נושאים, והולך וגובר השימוש בחומרים חדשים ) ובסוגים שונים של קרינה במסגרת פיתוחים טכנולוגים ותעשייתיים emerging compounds ( מהשנים האחרונות. נוסף על כך, היבטים בריאותיים לא תמיד מובאים בחשבון בתהליכי הפיתוח המואץ (בנייה וכבישים), בתוכניות להורדת יוקר המחיה ובצמצום הרגולציה בישראל. הקדמה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==