בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 59 -  2 תרשים מקור משרד )4( הבריאות פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים דגימות מזון להימצאות פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים. אלה כללו מוצרי 132 בדק שירות המזון הארצי 2015 בשנת בשר מעושנים ואחרים, דגים מעושנים, תמציות המשמשות בתהליך העישון, מוצרי קקאו, תחליפי חלב אם ושמנים . )4( התרכובות שנבדקו זמינה בדוח משרד הבריאות 16 צמחיים. רשימה מלאה של מציג את 2 ) היו מתחת לסף הגילוי. תרשים PAH 16( התרכובות 16 ) נמצא שכל 45.45%( מן הדגימות הללו 60 ב )] benz [ α ] anthracene ], בנזנתרצן [ chrysene ], קרייזן [ b (בנזופירין, בנזופלואורנטן [ PAH 4 שיעור הדגימות של דגימות מזון רק מוצר אחד חרג 132 שעבורן התקבלו תוצאות מעל לסף הגילוי לפי קטגוריות מזון. מתוך PAH 16 ושל . )4( PAH 4 עבור MLs מן ה 2015 , שיעור הדגימות מעל לסף הגילוי, על פי קטגוריות מזון שנבדקו בסקר שירות המזון הארצי על בסיס הנתונים לעיל ביצע שירות המזון הארצי הערכת סיכונים לבדיקת החשיפה של מי שצריכתם ממוצעת וגבוהה ולבדיקת הסיכון עבורם בקטגוריות המזון שנדגמו, בעזרת שימוש בנתוני צריכת מזון מסקרי בריאות ותזונה (מב"ת). הערכה זו הראתה כי אין חשש לבריאות הציבור מחשיפה לפחמימנים ארומטיים רב טבעתיים שמקורם במזון בקטגוריות שנבדקו בסקר. מתכות כבדות נתונים על ריכוזים של כספית בדגים מיובאים נאספים דרך קבע על ידי שירות המזון הארצי. נוסף על כך השירות עורך .2018-2017 סקר לזיהוי ארסן במוצרי אורז, והנתונים צפויים להתפרסם ב שאריות במוצרים מן החי 2014/2015 הסקרים השנתיים של השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנים כוללים נתונים על שאריות של מתכות כבדות, חומרי הדברה ותרופות במוצרים מן החי מגידול מקומי. מתוך דגימות דגימות 10 , אף אחת לא הכילה ארסן או עופרת. חומרי הדברה אורגנוכלורינים התגלו ב 2015 בשר הבקר שנבדקו ב מזהמי מזון כימיים 10% 30% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% תמציות עישון תחליפי חלב אם שמנים דג מעושן עוף מעושן בשר מעושן קקאו 0 מקרא PAH4 PAH16 אחוז דגימות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==