בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 58 - של דיוקסינים, MLs ) בתחליפי חלב אם ובפריטי מזון אחרים, ופרסם הנחיות חדשות בקשר ל melamine ושל מלמין ( 2016 ) וביפנילים עתירי כלור. נוסף על כך, התקנות הנוגעות למיקוטוקסינים נתונות בשלבי עדכון. בשנת furans פורנים ( פרסם שירות המזון הארצי הודעה לציבור בדבר כמויות ארסן באורז ובמוצריו, לרבות ההמלצה שתינוקות ונשים הרות . )1( יצרכו מגוון של דגניים ויימנעו מצריכה של אורז כדגן עיקרי לשירות המזון הארצי יש כמה תוכניות ניטור שגרתיות הכוללות ניטור של חומרי הדברה ושל מיקוטוקסינים. כמו כן השירות מבצע סקרים על פי הצורך, בהתבסס על הערכות של סיכונים קיימים ומתפתחים שהניטור השגרתי עלול שלא לכסות, כגון כספית בדגים, ארסן באורז ומוצריו, דיוקסינים, פורנים וביפנילים עתירי כלור במזון מן החי ופחמימנים ארומטיים רב טבעתיים במזון מעושן. השירות הווטרינרי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר עורך סקרים שנתיים לגילוי מתכות כבדות, חומרי הדברה, תרופות ומזהמים אחרים במוצרים מן החי, כגון ביצים, בשר בקר, הודו ועוף. נתונים על מזהמים במזון בישראל מיקוטוקסינים שירות המזון הארצי מנטר מיקוטוקסינים במוצרי מזון המשווקים בישראל. הניטור מתבצע על פי תוכנית דגימה שנתית המכוונת למוצרים הידועים כבעלי סיכון גבוה להימצאות מיקוטוקסינים (תוכנית דגימה ממוקדת). אלה כוללים תירס, אגוזים, פירות יבשים, דגנים ומוצרי חלב. ) aflatoxins בדיקות לזיהוי וכימות של אפלטוקסינים ( 925 דגימות מזון והתבצעו 535 נאספו 2014 בשנת ) חרגו 0.56%( הדגימות 535 ). שלוש מתוך ochratoxin וכמות כוללת) ואוכרטוקסין ( AFB1, AFM1 (מסוג דגימות (בעיקר באגוזים, בתבלינים, 470 בדק שירות המזון הארצי הימצאות מיקוטוקסינים ב 2015 . בשנת )3( MLs מה ) היו אפלטוקסינים מסוג 0.85%( מהדגימות 4 מהבדיקות לא זוהו מיקוטוקסינים, וב 42% בפירות יבשים ובחלב). ב . )5( )1 (תרשים MLs מעל ל AFB 1 2015 , התפלגות תוצאות ניטור של מיקוטוקסינים בישראל  1 תרשים מקור משרד )5( הבריאות 7 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% מקרא מתחת לסף הכימות חריגות מתחת לרמה המרבית המותרת אחוז דגימות (OTA) A אוכרטוקסין (AFM 1 ) M 1 אפלטוקסין (AFB1) B 1 כמות כוללת של אפלוטוקסינים אפלטוקסין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==