בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 57 - מזהמי מזון כימיים הם חומרים שנוספו למזון שלא במכוון. מזהמי מזון כימיים מסוימים נוצרים באופן טבעי (לדוגמה, ,] dioxins ]), ואילו אחרים מקורם בזיהום סביבתי (לדוגמה, מתכות כבדות, דיוקסינים [ mycotoxins מיקוטוקסינים [ ]), או שנוצרו במהלך radionuclides ], רדיונוקלידים [ polychlorinated biphenyls - PCBs ביפנילים עתירי כלור [ .)] acrylamide עיבוד המזון (לדוגמה, אקרילמיד [ חשיפה למזהמי מזון כימיים קשורה למגוון רחב של תוצאים בריאותיים שליליים. לדוגמה, חשיפה ממושכת למיקוטוקסינים עלולה לגרום לסרטן, להפרעות במערכת האנדוקרינית, להפרעות במערכת העיכול ולהפרעות ) polycyclic aromatic hydrocarbons - PAHs בתפקוד הכליות. חשיפה לפחמימנים ארומטיים רב טבעתיים ( . חלק מהפחמימנים )7( עלולה לגרום לפגיעה בכבד, לפגיעה במערכת הרבייה וההתפתחות ולפגיעה במערכת החיסון ) מסווג כמסרטן ודאי בבני אדם benzo [ α ] pyrene הארומטיים הרב טבעתיים הינם מסרטנים - בנזופירין ( . מתכות כבדות, כגון כספית, קדמיום, ארסן ועופרת, קשורות בעיכוב התפתחותי קוגניטיבי בילדים, )8( )1 (קבוצה בליקויים נוירולוגיים אצל מבוגרים, וכן בהשפעות שליליות על מערכת החיסון, הלב וכלי הדם. פרק זה דן במזהמי מזון כימיים. כימיקלים במזון הקשורים להשקיה בקולחים נידונים בפרק "קולחים", שאריות של חומרי הדברה נידונות בפרק "חומרי הדברה", וחומרים הבאים במגע עם מזון נידונים בפרק "כימיקלים במוצרי צריכה". מדיניות ורגולציה , אוסר על ייצור, ייבוא או שיווק של מזון המכיל מזהמים 2015 החוק "הגנה על בריאות הציבור (מזון)", שנחקק בשנת נקבעות בדרך כלל כדי MLs ) הקבועות בתקנות. Maximum Levels – MLs ברמות העולות על הרמות המרביות ( להגן על אוכלוסיות רגישות, ובכלל זה ילדים. שירות המזון הארצי במשרד הבריאות מסדיר את תחום מזהמי המזון, ובכלל זה מיקוטוקסינים, דיוקסינים, ביפנילים עדכן 2017 . בינואר )2( עתירי כלור, מתכות כבדות (עופרת, קדמיום, כספית וארסן) ופחמימנים ארומטיים רב טבעתיים המותרות של מתכות כבדות. ההנחיות החדשות כוללות מגוון של MLs שירות המזון הארצי את ההנחיות והגדיר את ה של פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים MLs מחמירות יותר. שירות המזון הארצי עדכן גם את ה MLs קטגוריות מזון ו 7 פרק מזהמי מזון כימיים מזהמי מזון כימיים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==