בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 50 - 6 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל . המשרד להגנת הסביבה אחראי לרישום של חומרי הדברה לשימושים תברואתיים, כלומר להדברה של יתושים, 3 50 תכשירי הדברה המבוססים על 200 מכרסמים ומזיקים אחרים בתוך מבנים וסביבם ובשטחים פתוחים. יש כ חומרים פעילים שנרשמו על ידי המשרד להגנת הסביבה. תנאי הרישום והדרישות בנוגע לתוויות מפורטים בתקנות , המבוססות על חוק החומרים המסוכנים. 1994 מ . משרד הבריאות אחראי לרישום חומרי הדברה הבאים במגע עם גוף האדם (למשל, חומרים לטיפול בכינים או חומרים 4 לדחיית יתושים המיושמים על הגוף). השירותים להגנת הצומח ולביקורת, השירותים הווטרינריים והמשרד להגנת הסביבה הקימו ועדות בין משרדיות, ובהן נציגים ממשרד הבריאות, ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כל הוועדות הללו מעריכות את מידת הסיכון של תכשירי הדברה חדשים, לרבות חומרי הדברה מיובאים. המשרד להגנת הסביבה והשירותים הווטרינריים, אך לא השירותים להגנת הצומח ולביקורת, דורשים שכל חומרי ההדברה המוגשים לחידוש רישום יעברו הערכה מחודשת ויאושרו על ידי הוועדות הבין משרדיות. חומרים ). חומרי 1 פעילים אחדים הוצאו משימוש בשנים האחרונות בעקבות המלצותיהן של הוועדות הבין משרדיות (לוח ."2014 מפורטים בדוח "בריאות וסביבה בישראל 2014-2012 הדברה שנאסרו בשנים 2016-2015 , חומרי הדברה שהוצאו מכלל שימוש בישראל  1 לוח מקור המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרופוקסור ) propoxur ( פרופוקסור ) propoxur ( כלורפיריפוס ) chlorpyrifos ( פירימיפוס מתיל ) pirimiphos-methyl ( טמפוס ) temephos ( קרבריל ) carbaryl ( קרבריל ) carbaryl ( בנפורקרב ) benfuracarb ( קרבוסלפן ) carbosulfan ( פלוסילאזול ) flusilazole ( דיקופול ) dicofol ( טריפלורלין ) trifluralin ( החומר הפעיל המשרד להגנת הסביבה השירותים הווטרינריים השירותים הווטרינריים המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה השירותים הווטרינריים השירותים להגנת הצומח ולביקורת השירותים להגנת הצומח ולביקורת השירותים להגנת הצומח ולביקורת השירותים להגנת הצומח ולביקורת השירותים להגנת הצומח ולביקורת השירותים להגנת הצומח ולביקורת גוף ממשלתי אחראי תרסיס לשימוש תוך מבני קולרים לחיות מחמד תרסיס עבור כבשים תרסיס לשימוש חוץ מבני (להרחקת יתושים) תרסיס לשימוש חוץ מבני (להרחקת יתושים) תרסיס / אבקה עבור כבשים תרסיס לגידולים חקלאיים תרסיס לגידולים חקלאיים תרסיס לגידולים חקלאיים תרסיס לגידולים חקלאיים תרסיס לגידולים חקלאיים תרסיס לגידולים חקלאיים שימוש 2016 דצמבר הוצא 2017 (בסוף ינואר משימוש ע"י מדבירים) 2016 אפריל 2016 דצמבר 2015 דצמבר 2015 דצמבר 2016 יוני 2015 אפריל 2015 אפריל 2015 אפריל 2015 מרץ 2015 מרץ 2015 דצמבר מועד הוצאה מכלל שימוש

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==