בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 49 - חומרי הדברה הם תערובות של חומרים המשמשים בחקלאות ובסביבות עירוניות כדי להגן על צמחים ועל בעלי חיים ממזיקים וממחלות, כדי להדביר עשבים וכדי להגן על בני אדם ממזיקים וממחלות הנישאים על גבי וקטורים. חשיפה אקוטית למינונים גבוהים של חומרי הדברה מסוימים, בין אם בנסיבות מקצועיות ובין אם במקרה של הרעלה, עלולה לגרום להשפעות בריאותיות חמורות, ובכלל זה השפעות נוירולוגיות ומוות. חשיפה כרונית למינונים נמוכים של חומרי הדברה עלולה לגרום להשפעות נוירולוגיות, נשימתיות ואנדוקריניות, ואף לסרטן. מחקרים טוקסיקולוגיים ואפידמיולוגיים מצביעים על כך שעוּבָּרים, פעוטות וילדים רגישים במיוחד להשפעות של חומרי הדברה. סוגים חדשים של חומרי הדברה ביולוגיים (המכילים חיידקים, פטריות או וירוסים), וכן של חומרי הדברה כימיים ]), מחליפים עוד ועוד חומרי הדברה neonicotinoids ], נאוניקוטינואידים [ pyrethroids (למשל, פירטרואידים [ ]). עם organophosphates ] וזרחנים אורגניים [ carbamates שרעילותם לבני אדם ידועה (למשל, קרבמטים [ . )8( זאת, מתגלות עוד עדויות לרעילותן של קבוצות חדשות אלו של חומרי הדברה כימיים ), כלורפיריפוס phosphine בעולם ואף בישראל נמשך השימוש בחומרי הדברה רעילים ביותר כדוגמת פוספין ( .) metam sodium ) ומתאם סודיום ( formaldehyde ), פורמלדהיד ( chlorpyrifos ( מדיניות ורגולציה רישום חומרי הדברה ארבעה גופים ממשלתיים אחראים לרישום חומרי הדברה בישראל: . השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראים לרישום חומרי הדברה להגנת הצומח. 1 300 תכשירי הדברה לחקלאות האורגנית, המבוססים על 200 תכשירי הדברה קונבנציונליים, נוסף על 1,200 יש כ חומרים פעילים הרשומים על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. התנאים לרישום של חומרי הדברה והדרישות , הנמצאות עתה בבחינה מחדש. 1994 בנוגע לתוויות מפורטים בתקנות מ . השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראים לרישום של חומרי הדברה וחומרי חיטוי המיועדים 2 חומרים 30 תכשירי הדברה וחיטוי המבוססים על 150 לשימוש על בעלי חיים ובמבנים במשקים לגידולם. יש כ עדכן משרד החקלאות ופיתוח הכפר את התקנות 2016 פעילים שנרשמו על ידי השירותים הווטרינריים. בשנת המחייבות רישום של כל חומרי ההדברה והחיטוי הווטרינריים המשווקים בישראל. 6 פרק חומרי הדברה חומרי הדברה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==