בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 45 - קולחים  2 תרשים Paltiel et al., מקור 2016 (11) מחקר על כימיקלים בקולחים ועל גידולים המושקים בקולחים חוקרי המרכז למצוינות בחקלאות, בריאות וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים כימתו את מידת הקליטה של תרכובות פרמצבטיות בגידולים (גזר ובטטה) המושקים בקולחים וגדלים בתנאים מבוקרים. החוקרים מצאו בשני ,) lamotrigine ) ולאמוטריג'ין ( carbamazepine הגידולים עקבות של תרופות אנטי–אפילפטיות מסוג קרבמזפין ( . צוות חוקרים זה מצא גם כי בירקות )10( וכן של קפאין, עם רמות גבוהות יותר בעלים בהשוואה לרמות בשורשים המושקים בקולחים רמות קרבמזפין היו גבוהות באופן מובהק סטטיסטית מהרמות בירקות המושקים במים שפירים . )11( )2 (תרשים ריכוז קרבמזפין ותוצרי הפירוק שלו בגידולים חקלאיים המושקים בקולחים בהשוואה לגידולים המושקים במים שפירים בעזרת טכניקה אנליטית חדשה, שפותחה כדי לכמת עקבות של קרבמזפין ושל תוצרי הפירוק שלו בשתן, הראו אותם חוקרים כי אנשים שצרכו תוצרת שהושקתה בקולחים הפרישו קרבמזפין ואת תוצרי הפירוק שלו בשתן, ואילו נבדקים שצרכו תוצרת שהושקתה במים שפירים הפרישו כמות שאינה ניתנת למדידה או רמות נמוכות במידה מובהקת של . החוקרים כימתו את רמות הקרבמזפין ואת רמות תוצרי הפירוק בשתי קבוצות: )11( קרבמזפין ושל תוצרי הפירוק שלו הקבוצה הראשונה (א) קיבלה ירקות המושקים בקולחים, ושבעה ימים לאחר מכן קיבלה תוצרת חקלאית שהושקתה במים שפירים; הקבוצה השנייה (ב) קיבלה תוצרת חקלאית שהושקתה במים שפירים, ושבעה ימים לאחר מכן קיבלה תוצרת שנקנתה במרכול ושמקורות ההשקיה שלה לא היו ידועים (אך היה צפוי שיכללו קולחים). רמות הקרבמזפין ותוצרי הפירוק שלו שנמדדו בקבוצה א' לאחר שאכלו מהתוצרת שהושקתה בקולחים היו גבוהות, אך רמות אלה ירדו במידה ניכרת לאחר אכילת ירקות שהושקו במים שפירים. לעומת זאת, בקבוצת הביקורת (ב) רמות הקרבמזפין ותוצרי . )11( )3 הפירוק שלו היו יציבות (תרשים ריכוזי קרבמזפין ותוצרי הפירוק שלו (נ"ג/ג') 1 10 100 מלפפון גזר כוסברה חסה פטרוזיליה פלפל עגבנייה מקרא קולחים מים שפירים 0.1

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==