בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 41 - מקורות . עמדת משרד הבריאות: עופרת במי השתייה .)2017( ) משרד הבריאות 1( .)2017 (אוחזר באוגוסט http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/water_13022017.pdf . תזונת יוד וסקר יוד במקורות מי שתייה .)2017( ) משרד הבריאות 2( .)2017 (אוחזר באוגוסט https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/IodineMarch2017.pdf (3) Ovadia, Y. S., Arbelle, J. E., Gefel, D., Brik, H., Wolf, T., Nadler, V., ...Troen, A. M. (2017). First Israeli national iodine survey demonstrates iodine deficiency among school-aged children and pregnant women. Thyroid, 27 (8), 1083-1091. https://doi.org/10.1089/thy.2017.0251 (4) Ovadia, Y. S., Gefel, D., Aharoni, D., Turkot, S., Fytlovich, S., & Troen, A. M. (2016). Can desalinated seawater contribute to iodine-deficiency disorders? An observation and hypothesis. Public Health Nutrition, 19 (15), 2808-2817. https://doi.org/10.1017/S1368980016000951 (5) Ovadia, Y. S., Gefel, D., Turkot, S., Aharoni, D., Fytlovich, S., & Troen, A. M. (2014). Elevated serum thyroglobulin and low iodine intake are associated with nontoxic nodular goiter among adults living near the eastern Mediterranean coast. Journal of Thyroid Research , 913672, 6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/913672 (6) Shlezinger, M., Amitai, Y., Goldenberg, I., & Shechter, M. (2016). Desalinated seawater supply and all-cause mortality in hospitalized acute myocardial infarction patients from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2002-2013. International Journal of Cardiology, 220 , 544-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.241 (7) United States Environmental Protection Agency (EPA). National primary drinking water regulations. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations (retrieved September 2017). (8) World Health Organization (2009). Calcium and magnesium in drinking-water: Public health significance . http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43836/1/9789241563550_eng.pdf (re trieved May 2017). גורמים כימיים במי השתייה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==