בריאות וסביבה בישראל | 2017

2017 בריאות וסביבה בישראל - 4 - בדוח "בריאות וסביבה בישראל" הנוכחי ימצא הקורא תמונת מצב של בריאות וסביבה בישראל בשנת פרקים העוסקים בחשיפות סביבתיות המשפיעות על בריאות האדם - מחומרי הדברה 14 . בדוח 2017 ועד תכנון, ומחומרים כימיים במוצרי צריכה ועד לשינויי אקלים. חשוב מכול, הדוח הזה עומד במחויבות שניתנה בדוח שקדם לו - למדוד ולהעריך באופן סדיר את ההתקדמות בשטח לאור האתגרים שסומנו .2014 בדוח , חלה התקדמות במגוון 1 כפי שאפשר לראות, בסוף כל פרק ובטבלת המעקב המסכמת המוצגת בנספח . עם זאת, נותרו תחומים רבים שבהם הייתה התקדמות מעטה 2017– ל 2014 של נושאים בתקופה שבין או שלא הייתה התקדמות כלל. אוכלוסיית ישראל מוסיפה להיות חשופה לרמות זיהום גבוהות, גבוהות מאלה המקובלות בחלקים אחרים של העולם המפותח. החשיפות המדאיגות במיוחד הן אלה המתרחשות בתחומים שישראל מובילה בהם - שימוש בקולחים להשקיה של גידולים למאכל ושימוש במים מותפלים לתגבור אספקת מי השתייה. על קהילת הבריאות וסביבה הישראלית להבין טוב יותר את ההשלכות הבריאותיות הפוטנציאליות של חידושים אלו, בהיותה מודל עבור מדינות אחרות המתמודדות עם מחסור במים הנובע משינויי אקלים. אנו מבינים כיום כי כדי להגן על הציבור מפני מפגעים סביבתיים יש צורך במעורבות ומחויבות של גורמים רבים ומגוונים. החלטות הנוגעות לתכנון שימושי קרקע אינן נותנות מקום מספק לשיקולי בריאות הציבור, ובהליכי התכנון יש לשלב תסקירי השפעה על הבריאות. לעמדת משרד הבריאות צריך להיות משקל רב יותר בהתנהלות מול משרד הכלכלה והתעשייה בקביעת רמות בטוחות של כימיקלים במוצרי צריכה. ראוי להשקיע בצמצום רגולציה מסורבלת ובהורדת יוקר המחיה בישראל, אך כשמדובר ברגולציה שנועדה לשמור על בריאות הציבור, יש לאזן בין צמצום העלויות והבירוקרטיה ובין דרישות לבריאות ובטיחות. הדבר חשוב במיוחד ברגולציה של כימיקלים במוצרי צריכה. פתח דבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==