בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 36 - 4 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מדיניות ורגולציה מזהמים .2013 ועודכנו בשנת 1974 האיכות הכימית של מי השתייה בישראל מוסדרת בתקנות שפורסמו לראשונה בשנת מזהמים כימיים, ובהם מתכות, חומרי הדברה, 90 כוללות ריכוזים מרביים מותרים עבור יותר מ 2013 התקנות משנת ) ומזהמים אורגניים ממקור תעשייתי. ספקי מים נדרשים לבצע בדיקות תקופתיות radionuclides רדיונוקלידים ( מציג את הריכוזים המרביים המותרים ואת 1 לאיתור מזהמים אלה במקורות המים ולדווח על כך למשרד הבריאות. לוח ההשפעות הבריאותיות הפוטנציאליות של מזהמים כימיים נבחרים הנזכרים בפרק. השפעות בריאותיות פוטנציאליות וריכוזים מרביים מותרים של מזהמים כימיים נבחרים במי שתייה כל המוצרים הבאים במגע עם מי השתייה (צינורות, ברזים, אביזרים ומערכות ביתיות של מי שתייה) חייבים לעמוד לתקן זה קובע שתכולת העופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה 2016 . עדכון משנת 5452 בדרישות התקן הישראלי . דרישה זו אומצה בהשפעת החוק האמריקני להפחתת עופרת במי שתייה, והיא תיכנס לתוקף עבור 0.25% לא תעלה על .2019 ועבור חלקים מתכתיים בשנת 2018 חלקים לא מתכתיים בשנת תקנות מי השתייה מחייבות לבצע בדיקות להימצאות מתכות כבדות (עופרת, ברזל, נחושת) ותוצרי לוואי של חיטוי ]) במערכות האספקה. תדירות הבדיקות תלויה במקור המים, chlorate ], כלוראט [ chlorite (טריהלומתנים, כלוריט [ בסוג החיטוי, בעונה ובגודל האוכלוסייה באותו יישוב. התקנות קובעות כי כל אדם יכול לבקש מספק מי השתייה לבצע ניטור של מי שתייה בביתו כדי לבדוק הימצאות קוליפורמים, עכירות, עופרת, ברזל ונחושת. על המזמין לממן את הבדיקה, אך על ספק המים לבצע אותה ולדווח על התוצאות. איכות המים המבוקבקים, כמוצרי מזון אחרים, נתונה לפיקוחו של שירות המזון הארצי במשרד הבריאות. תקנות משנת קובעות את הריכוזים המרביים המותרים של גורמים כימיים במקורות למים מבוקבקים. 1986  1 לוח מקורות United States Environmental Protection Agency (7) , משרד הבריאות עופרת ) lead ( סימזין ) simazine ( אטרזין ) atrazine ( טריהלומתנים ) trihalomethanes ( חנקות ) nitrate ( טריכלורואתילן ) trichloroethylene ( טטרכלורואתילן ) tetrachloroethylene ( מק"ג/ל' 10 מק"ג/ל' 2 מק"ג/ל' 2 מק"ג/ל' 100 מן הדגימות) 90% (ב הריכוז המרבי המותר למשך שבועיים רצופים מק"ג/ל' 150 - לכל היותר מק"ג/ל' 70,000 מק"ג/ל' 20 מק"ג/ל' 10 עיכובים התפתחותיים והשפעות נוירו קוגניטיביות בקרב תינוקות וילדים, השפעה על הכליות ועל לחץ הדם בקרב מבוגרים, השפעות על מחלות לב וכלי דם שיבוש המערכת האנדוקרינית שיבוש המערכת האנדוקרינית ליקויים בתפקודי הכבד, הכליות ומערכת העצבים המרכזית, סיכון מוגבר לסרטן ) methemoglobinemia קוצר נשימה וכחלת ( בקרב תינוקות ליקויים בתפקודי הכבד, הכליות והלב, סיכון מוגבר לסרטן ליקויים בתפקודי הכבד, הכליות והלב, סיכון מוגבר לסרטן מזהם ריכוז מרבי מותר השפעות בריאותיות שליליות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==