בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 31 -  2 תרשים מקור משרד )1( הבריאות  3 תרשים מקור Ginsberg et al., 2014 (8) שיעור הבוגרים הלא מעשנים שדיווחו כי נחשפו לעשן טבק סביבתי, 2015-2013 ,) INHIS - 3( על פי סקר בריאות לאומי בישראל נוסף על נתונים מסקרים ארציים, יש נתונים נקודתיים על חשיפה של כמה אוכלוסיות לעשן טבק סביבתי. חשיפה לעשן טבק סביבתי בקרב נשים ערביות לא מעשנות, כפי שדווחה על ידן, הייתה גבוהה בקרב נשים הלוקות במחלת . בסקר שנערך בקרב סטודנטים לרפואה, לרפואת שיניים ולרוקחות, )5( )53%( ) ובקבוצת הביקורת 92%( לב אקוטית ובקרב עובדים בבית הספר לרוקחות שבבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בקמפוס עין כרם, . )7( מהלא מעשנים דיווחו על חשיפה לסביבה עם עשן טבק לפחות פעם אחת בשבוע 60.2% נתונים על תוצאים בריאותיים של חשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל 36,049 מקרי מוות ו 793 , כוללים, על פי הערכות 2014 התוצאים הבריאותיים של החשיפה לעשן טבק סביבתי בשנת מכלל מקרי המוות שאפשר לייחסם לעישון 10% ). מקרים אלה הם כ 3 ימי אשפוז המיוחסים לחשיפה זו (תרשים . )8( מכלל ימי האשפוז שאפשר לייחסם לעישון 10% וכ 2014 , מקרי המוות בישראל המיוחסים לעישון עשן טבק סביבתי שיעור הבוגרים 0% 20% 10% 30% 50% 70% 40% 60% 80% ערבים יהודים 54.7 63.5 26.6 30.3 7,054 793 מקרא גברים נשים מקרא מקרי מוות המיוחסים לחשיפה לעשן טבק סביבתי מקרי מוות אחרים המיוחסים לעישון

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==