בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 30 - במקומות ציבוריים אינו חל על מוצרי טבק חדשים כגון סיגריות אלקטרוניות. הצעת חוק להגבלת עישון במגרשי לא אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה. משרד הבריאות מקדם 16 משחקים ובמכוניות בנוכחות ילדים מתחת לגיל בימים אלה חקיקה להגבלת העישון במגרשי משחקים, בשטחים פתוחים של בתי קפה ובגני חיות, ולהרחבת ההגבלות על פרסום ועל עישון במקומות ציבוריים גם לסיגריות אלקטרוניות. נתונים על חשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל למרות החקיקה הנרחבת למניעת החשיפה של האוכלוסייה הלא–מעשנת לעשן טבק סביבתי, מנתוני הסקרים עולה כי (סקר מצב 2016-2015– מרבית האוכלוסייה בישראל חשופה לעשן טבק סביבתי. בסקר ארצי של תלמידים שנערך ב מתלמידי התיכון דיווחו כי הם שוהים בקרבת מעשנים באזורי 50%– הבריאות והתזונה בבני נוער - מב"ת צעיר), יותר מ . )2( )1 דיווחו כי אחרים מעשנים בקרבתם בבית הספר (תרשים 30%– בילוי, ויותר מ כדי להעריך את החשיפה לעשן טבק סביבתי, נאספו נתונים משאלונים ומדגימות שתן במסגרת סקר ״מצב בריאות , אך התוצאות טרם פורסמו. על–פי נתוני משרד 12-2 ילדים בני 100 ״ (רב מב"ת), הכולל 2016-2015 ותזונה לאומי מהתינוקות הערבים נחשפים לעשן טבק סביבתי בגיל 52%– מהתינוקות היהודים ו 25% ,2014– הבריאות שפורסמו ב חודשיים, כנראה בשל הורים וקרובים שמעשנים. 2016-2015 , המקומות העיקריים שבהם תלמידים חשופים לעשן טבק סביבתי ) דיווחו Israeli National Health Interview Survey - INHIS-3 ( 2015-2013 בסקר הבריאות הלאומי הישראלי מאלה שאינם מעשנים על חשיפה לעשן טבק סביבתי לפחות פעם או פעמיים בשבוע. החשיפה לעשן טבק 37% 45%– ) - יותר מ 2 סביבתי הייתה גבוהה פי שניים בקרב האוכלוסייה הערבית, וגבוהה יותר בקרב גברים (תרשים מהגברים דיווחו על חשיפה לעשן טבק סביבתי במקום העבודה. בקרב נשים יהודיות וערביות החשיפה לעשן טבק מהנשים הערביות דיווחו על חשיפה לעשן טבק 70%– סביבתי הייתה גבוהה בבית יותר מבמקומות אחרים. יותר מ . )1( סביבתי בבית  1 תרשים מקור משרד )2( הבריאות 3 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל שיעור התלמידים 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% בית בית ספר אזורי בילוי ופנאי 0% מקרא בית ספר תיכון חטיבת ביניים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==