בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

תוכן העניינים 4 ד״ר רות אסטרין פתח דבר 6 פרופ׳ איתמר גרוטו הקדמה  9 איכות האוויר 1 פרק 23 איכות אוויר הפנים 2 פרק 29 עשן טבק סביבתי 3 פרק 35 גורמים כימיים במי השתייה 4 פרק 43 קולחים 5 פרק 49 חומרי הדברה 6 פרק 57 מזהמי מזון כימיים 7 פרק 63 כימיקלים במוצרי צריכה 8 פרק 71 ניטור ביולוגי 9 פרק 77 קרינה בלתי מייננת 10 פרק 85 שינויי אקלים 11 פרק 91 תכנון 12 פרק 99 אוכלוסיות רגישות 13 פרק 107 מדדים ומגמות בבריאות וסביבה 14 פרק  117 ד״ר לינדה בירנבאום סיכום והמלצות  120 ואתגרים לעתיד 2014 התקדמות מ 1 נספח 127 האתגר במימון של מחקרי בריאות וסביבה בישראל 2 נספח  128 תודות - 3 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==