בריאות וסביבה בישראל | 2017

איכות אוויר הפְּנים - 25 -  1 תרשים מקור Global Health Data Exchange 2017 (9) ), שיעורי התמותה ושיעורי "שנות חיים מתוקננות Global Burden of Disease על–פי מחקר ״נטל התחלואה העולמי״ ( ) בגלל נוכחות רדון בבתי מגורים עלו עלייה דרמטית בין Disability Adjusted Life Years - DALY לאי–תפקוד" ( . )9( )1 , וירדו בעשור האחרון (תרשים 2005– ל 1990 2015-1990 , ) בעקבות חשיפה לרדון במבני מגורים בישראל DALY שיעורי תמותה ושנות חיים מתוקננות לאי תפקוד ( עקב חשש מפני זיהום אוויר חריג ברציפי תחנת האוטובוסים המרכזית בירושלים, המשרד להגנת הסביבה מקיים ניטור רציף של רמות מזהמי אוויר קריטריוניים. התוצאות מצביעות על רמות חנקן דו–חמצני גבוהות מערכי ההתרעה ועל . PM 2.5 ריכוזים גבוהים לטווח קצר של , של חנקן דו–חמצני ושל תחמוצות חנקן מתחנות ניטור בכמה PM 2.5 המשרד להגנת הסביבה מפרסם נתוני ניטור של תחנות אוטובוסים מרכזיות (תחנת האוטובוסים המרכזית בירושלים, תחנת האוטובוסים המרכזית בתל אביב) ובכמה חריגות 49 ניטר המשרד להגנת הסביבה 2015 ועד פברואר 2014 תחנות רכבת, בעיקר במרכז המדינה. מחודש דצמבר מפרק הזמן שבו נעשו המדידות) 42%( חריגות של חנקן דו–חמצני 454 ,) מפרק הזמן שבו נעשו המדידות 82%( PM 2.5 של של תחנת הרכבת 1 מפרק הזמן שבו נעשו המדידות) ברציף 42% , חריגות של תחמוצות חנקן (מדי חצי שעה 1,189– ו ועד יוני 2016 . מחודש מרץ )6( "השלום", ככל הנראה בשל פליטות מהרכבת וכן בשל קרבתו של הרציף לנתיבי איילון 55 , של חנקן דו–חמצני ושל תחמוצות חנקן בתחנות הרכבת "השלום" ו"יוספטל". זוהו PM 2.5 התבצע ניטור של 2016 מפרק הזמן 57%– מפרק הזמן שבו נעשו המדידות וב"יוספטל" - ב 51%– , בהתאמה (ב"השלום" - ב PM 2.5 חריגות של 44– ו שבו נעשו המדידות). דווחו חריגות רבות של תחמוצות חנקן (חצי–שעתי) ושל חנקן דו–חמצני. יצוין כי הנתונים מוצגים . )3( בהשוואה לערכי איכות אוויר חוקרים בטכניון ערכו מדידות של זיהום אוויר והעריכו את חשיפתם של נוסעים לזיהום האוויר בכמה מקומות: (א) בתחנה המרכזית בירושלים ובאוטובוסים היוצאים ממנה, (ב) בתחנת הרכבת "השלום" בתל אביב וברכבות היוצאות ) (ערכים ultrafine particles - UFP ממנה. ריכוזים ממוצעים גבוהים במידה קיצונית של חלקיקים נשימים זעירים ( ) נמדדו ברציפי תחנת הרכבת "השלום" בשעות השיא. ריכוזים ממוצעים נמוכים של 3 בס"מ 1.9 x 10 5 שהגיעו עד ) נמדדו באוטובוסים בין–עירוניים בקו ירושלים-חיפה. 3 בס"מ 1.5 x 10 4 חלקיקים נשימים זעירים (מתחת ל– 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 נפש) 100,000 שיעור תמותה (עבור נפש) 100,000 שיעור שנות חיים מתוקננות לא תפקוד (עבור 1990 1995 2000 2005 2010 2015 0.90 שנה 19.5 19.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 מקרא נפש) 100,000 שיעור תמותה (עבור נפש) 100,000 ) (עבור DALY שיעור שנות חיים מתוקננות לאי תפקוד (

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==