בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 126 - 1 נספח  2017 בריאות וסביבה בישראל 13 פרק 2014 פרק חדש, לא נכלל בדוח בריאות וסביבה אוכלוסיות רגישות אתגר זיהוי אוכלוסיות רגישות בישראל והתאמת יעדים ומטרות ייחודיות לקבוצות הרגישות השונות במסגרת התוכנית הלאומית לבריאות וסביבה ביצוע מחקר על שונות גנטית וסמנים מנבאי רגישות אחרים לזיהוי אוכלוסיות רגישות שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה ובין ארגוני החברה האזרחית הפועלים למען אוכלוסיות רגישות לשיפור זרימת מידע על סיכונים סביבתיים; קידום מנגנונים לשיתוף הציבור אתגרים לעתיד התקדמות 14 פרק מדדים ומגמות אתגר גיבוש מדדי בריאות וסביבה 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה איסוף ופרסום נתונים על מדדי בריאות וסביבה שונים פרסום והנגשה של נתונים הנאספים על–ידי הרשויות על מזהמים סביבתיים ועל תוצאים בריאותיים - לחוקרים, לקובעי מדיניות ולציבור הרחב - בתוך פרקי זמן סבירים אתגרים לעתיד התקדמות התקדמות משמעותית התקדמות מסוימת התקדמות מעטה או ללא התקדמות מקרא

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==