בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 125 - 2014 התקדמות מ 1 נספח ואתגרים לעתיד התקדמות משמעותית התקדמות מסוימת התקדמות מעטה או ללא התקדמות מקרא 11 פרק שינויי אקלים אתגר גיבוש תוכנית פעולה לאומית להתמודדות עם שינויי האקלים יישום התוכנית הלאומית למיגור מחלת הלישמניאזיס העורי יצירת מאגר נתונים לאומי המכיל מדדי חשיפה ותוצאי בריאות המושפעים משינויי אקלים חיזוק שיתוף הפעולה בין השירות המטאורולוגי הישראלי ובין משרד הבריאות לשם היערכות לאירועי אקלים קיצוניים 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה פיתוח מדדים מוגדרים לשינויי אקלים אתגרים לעתיד התקדמות אתגר 12 פרק 2014 פרק חדש, לא נכלל בדוח בריאות וסביבה תכנון ביצוע תסקירי השפעה על הבריאות בפרויקטים רחבי היקף הרחבת סמכויותיהם של נציגי משרד הבריאות בוועדות התכנון בישראל קידום תוכניות תכנון וסלילה של שבילי אופניים * מתקשרים לאתגרים בתחום איכות האוויר שיפור ביעילות התחבורה הציבורית * מתקשרים לאתגרים בתחום איכות האוויר קידום הצללה בשטחים ציבוריים פתוחים פיתוח מדיניות לצמצום פליטת חום, קרינה וגזי חממה אתגרים לעתיד התקדמות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==