בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 122 - 1 נספח  2017 בריאות וסביבה בישראל 5 פרק 2014 פרק חדש, לא נכלל בדוח בריאות וסביבה קולחים אתגר ביצוע מחקרים נוספים על החשיפה הפוטנציאלית לתרופות ולמזהמים אחרים בגידולים המושקים בקולחים ביצוע הערכות סיכונים הנובעים מהימצאות של מזהמים כימיים בקולחים הקמת מסד נתונים המשלב נתוני ניטור כימי ומיקרוביאלי בשפכים, בקולחים, בשדה ובתוצרת החקלאית אתגרים לעתיד התקדמות התקדמות משמעותית התקדמות מסוימת התקדמות מעטה או ללא התקדמות מקרא 6 פרק חומרי הדברה קידום חקיקה אחידה ומקיפה שתעסוק ברישום כלל הסוגים של חומרי הדברה ובשימוש בהם ביצוע הערכת סיכונים הנובעים מחומרי הדברה, על בסיס דיאטה של ילדים הערכה תקופתית מחודשת של כל החומרים הפעילים להגנת הצומח אתגרים לעתיד אתגר גיבוש רשימה של חומרים לא פעילים אסורים ומוגבלים בחומרי הדברה ) organophosphates ניטור ביולוגי של זרחנים אורגניים ( ניטור חומרי הדברה באוויר בקרבת בתי ספר ובתי מגורים שיפור באכיפה הנוגעת למכירה של חומרי הדברה חקלאיים ולשימוש בהם הקמת ועדת על לרישום חומרי הדברה / איחוד ועדות רישום יצירת מאגר נתונים לאומי על הרעלות מחומרי הדברה 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה התקדמות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==