בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 121 - 2014 התקדמות מ 1 נספח ואתגרים לעתיד התקדמות משמעותית התקדמות מסוימת התקדמות מעטה או ללא התקדמות מקרא אתגר 3 פרק עשן טבק סביבתי חקיקה לאיסור העישון בבתי ספר ) בשתן בקרב ילדים cotinine מדידת רמות קוטינין ( איסוף ופרסום של נתונים לאומיים על שכיחות אסתמה בקרב ילדים ועל שימוש בתרופות לאסתמה פיתוח טכניקות בישראל למדידת רמות קוטינין בדם, בשתן וברוק ) בשתן בקרב נשים הרות cotinine מדידת רמות קוטינין ( אכיפת חקיקה בנוגע לעישון במקומות ציבוריים 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה התקדמות אתגר 4 פרק גורמים כימיים במי השתייה הערכת ההשפעות של הפסקת ההפלרה על בריאות השן של ילדים, בייחוד בקרב ילדים משכבות חברתיות כלכליות נמוכות ביצוע מחקר על השפעות בריאותיות של צריכת מים מותפלים דלי מינרלים פיתוח דרישות להגבלה של תכולת עופרת בחומרים הבאים במגע עם מי שתייה יצירת מסד נתונים של מזהמים ההולכים ומתגלים במי שתייה 2014 התקדמות בהתמודדות עם האתגרים שעלו בדוח בריאות וסביבה ביצוע סקר עדכני לבדיקת עופרת במי ברז בבתי מגורים ובמוסדות, לרבות בתי ספר פיתוח מודל להערכה של תכולת מינרלים (יוד ומגנזיום) בצומתי מיהול מרכזיים ובנקודות צריכה אתגרים לעתיד התקדמות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==