בריאות וסביבה בישראל | 2017

סיכום ומסקנות - 119 - ), צריכה להביא בחשבון לא רק את האוכלוסיות hazard ), המבוססת הן על חשיפה והן על סכנה ( risk assessment ( החשופות ביותר, אלא גם את הרגישות ביותר, כגון קשישים, תינוקות ונשים הרות. ישראל זקוקה לחקיקה מקיפה לרישום חומרי הדברה באופן שמתחשב בהבדלים ברגישות. מזהמי המזון השונים כוללים שאריות של חומרי הדברה, כימיקלים במוצרי צריכה, רעלנים טבעיים וכימיקלים בלתי מפוקחים. משרד הבריאות ממליץ שנשים הרות ותינוקות יצרכו מגוון של דגני בוקר. זו המלצה ראויה, והיא מבוססת על שכל ישר. יש צורך בסקר מקיף של מזהמי המזון בישראל. כיום אין מדידות של מעכבי בעירה או של פנולים כדוגמת . צריכת דגים, הראויה לעידוד נמרץ, עשויה להיות בעייתית באזורים שיש בהם רמות גבוהות של זיהום A ביספנול כספית, כפי שנמצאו בעכו. אזהרות דיג חיוניות במצבים כאלה, ויש לשקול אותן במקרים של מציאת רמות גבוהות של מזהמים אורגניים בלתי פריקים, כגון חומרי הדברה אורגנוכלורינים, ביפנילים עתירי כלור או דיוקסינים. גם אם הזיהום נמוך יחסית, הקמת בסיס נתונים המספק אומדן של דפוסי צריכת מזון הוא כלי חיוני להערכת חשיפה וסיכון בקרב אוכלוסיות רגישות כדוגמת ילדים ונשים הרות. למשרד הבריאות יש תוכנית לעשות זאת, אך הוא עדיין לא יישם אותה. כימיקלים במוצרי צריכה נודדים אל האבק, אל האוויר, אל המזון ואל המים. אם התרכובות אינן קשורות באופן פיזי למטריצה כלשהי, הן תשתחררנה עם הזמן ותזהמנה את הסביבה. הדבר נחקר באופן מקיף בהקשר של נדידת עופרת מצבעים. אין "רמה בטוחה" של עופרת, ולכן יש צורך לאסור נוכחות עופרת בצבעים, וכן במוצרים אחרים שתינוקות וילדים באים עימם במגע. על משרד הכלכלה והתעשייה לייחד תשומת לב רבה יותר להגנה על בריאות הציבור, לתמוך במשרד הבריאות בפיתוח תקנים המגינים על הבריאות שיחולו על כל הכימיקלים המהווים מקור לדאגה, ולאמץ תקנים אלו בתוך זמן סביר. חיוני להבין מהם מקורות הזיהום הסביבתי וגם לטפל בהם, אולם הדאגה האמיתית היא להבין כיצד והיכן חודר הזיהום אל גוף האדם. מדי שנתיים שלוש יש לבדוק מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל ולמדוד כימיקלים בנוזלי גוף כגון דם, שתן וחלב אם. מחקר ניטור ביולוגי שנערך בישראל הראה רמות גבוהות של תוצרי פירוק של זרחנים אורגניים בשתן, מה שמצביע על חשיפה לחומרי הדברה רעילים אלו בקרב האוכלוסייה הכללית. נמצא כי הרמות של כימיקלים דמויי דיוקסין ושל ביפנילים עתירי כלור בחלב אם חרגו אף הן מהרמה הבטוחה. עם זאת, חיוני שתהיה תוכנית ממשלתית רשמית שתאפשר איסוף סוג זה של מידע על האוכלוסייה כולה, כדי לאפשר נקיטת אמצעים להגנתה. יש להקים עוקבת שנה לפחות - כדי להבין את המגמות 20 לידה לאומית, או עוקבה גדולה באוכלוסייה הכללית, ולעקוב אחריה במשך בבריאות האוכלוסייה, לרבות סוגיות כגון ירידה באיכות הזרע ובכמותו, עיתוי תחילת ההתבגרות המינית והיארעות של אנדומטריוזיס ושל תסמונת השחלות הפוליציסטיות. תוכנית כזאת תאפשר גם לדעת בזמן אמת אם רגולציה מסוימת בתחום בריאות וסביבה אכן אפקטיבית. הוא שינויי אקלים. כבר היום אנו עדים לאירועים רבים יותר של 21 האיום הגדול ביותר על הבריאות העולמית במאה ה מזג אוויר קיצוני, לשינויים בתפוצת וקטורים נשאי מחלות, ולעלייה בחוסר ביטחון תזונתי. כל אלו יוסיפו ויתגברו מכיוון שהטמפרטורה הגלובלית מוסיפה לעלות. גלי חום גורמים למוות, ויש להיערך במרץ ולהסתגל לתופעות הללו כדי להגן על בריאות האוכלוסייה כולה, ובכלל זה אוכלוסיות רגישות. ישראל היא מדינה קטנה, וכדי לצמצם את זיהום האוויר הגורם להתחממות הגלובלית נדרש פיתוח של תחבורה ציבורית יעילה יותר ושל מקורות אנרגיה נקיים יותר. בשימוש בפחם כדלק אין שום דבר "נקי". תוכנית אב לתשתיות לאומיות צריכה להיות מבוססת על אנרגיה מתחדשת. חיוני שכל משרדי הממשלה הרלוונטיים - המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד התחבורה ואחרים - ישתפו פעולה כדי להפיק את הנתונים הדרושים לשיפור הבריאות והסביבה גם יחד בשנים הבאות. בני אדם משפיעים על הסביבה בצורה המשמעותית ביותר, וללא סביבה נקייה לא נוכל ליהנות מבריאות ומרווחה מיטבית.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==