בריאות וסביבה בישראל | 2017

) PhD, D.A.B.T., A.T.S ( ד״ר לינדה בירנבאום ראש המכון הלאומי האמריקני למדעי בריאות וסביבה, ראש התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארצות הברית " מציג לא רק את ההתפתחויות החיוביות שחלו בבריאות וסביבה בישראל בעקבות 2017 דוח "בריאות וסביבה בישראל ועל הזדמנויות לשיפורים 2014 קביעת מדיניות, חקיקה ומחקר, אלא מצביע גם על ההתקדמות שהושגה מאז הדוח של , אם כי כל ההמלצות הספציפיות שנכללו בדוח זה עדיין 2014 נוספים. בתחומים רבים הושגה התקדמות מרשימה מאז רלוונטיות. התפתחות מרשימה במיוחד היא המחויבות הממשלתית הגוברת, החוצה משרדי ממשלה שונים, לעבוד בשיתוף פעולה לקידום נושאי בריאות וסביבה, דוגמת פיתוח תוכנית לאומית לבריאות וסביבה. התפתחות מרשימה אחרת היא הקמתן של כמה עוקבות לידה אשר תאפשרנה מעקב ארוך טווח הן אחר האמהות והן אחר ילדיהן בשנים הבאות. נקבעה מדיניות שמטרתה למגר את החשיפה לעשן טבק סביבתי בבתי ספר ולהוציא משימוש, בהדרגה, חומרי הדברה מקבוצות הזרחנים האורגניים והקרבמטים. יש לקוות שאכיפת מדיניות זו תממש את הפוטנציאל לשיפור בבריאות הציבור בזכות צמצום החשיפה והסיכון. באווירה הבין לאומית השוררת היום, גם בישראל, הבנת ההשלכות הכלכליות של תוצאי בריאות שליליים עקב חשיפה למזהמים סביבתיים היא הכרח, וזאת לצורך חישובי עלות תועלת וסיכון תועלת. מחקרים שנעשו, הן באיחוד האירופי והן בארצות הברית, הראו בבירור את התועלת הכלכלית הגדולה של הפחתת זיהום האוויר, ומנגד - את עלויות הבריאות העצומות עקב חשיפה למתכות כגון עופרת, לחומרי הדברה כגון כלורפיריפוס, ולמשבשי המערכת האנדוקרינית כדוגמת ופתלאטים. יש לקדם תחום זה של כלכלת בריאות וסביבה בישראל, כמו גם בשאר העולם המפותח. A ביספנול סיכום ומסקנות סיכום ומסקנות - 117 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==