בריאות וסביבה בישראל | 2017

בריאות וסביבה בישראל | 2017

- 108 - 14 פרק  2017 בריאות וסביבה בישראל מדדים לבריאות וסביבה, המבוססים על יחסים מוכחים של סיבה–תוצאה, משמשים כלים חשובים לזיהוי סיכונים אפשריים לבריאות האדם ולהתוויית מדיניות. למדדים לבריאות וסביבה יש חשיבות מיוחדת לצורך: מעקב אחר מגמות בחשיפות סביבתיות;  מעקב אחר מגמות בתוצאי בריאות הקשורים לחשיפות ולסיכונים סביבתיים;  השוואה בין מדינות במונחים של מצב בריאות וסביבה, כדי למקד פעולות ולהקצות משאבים;  מעקב אחר היעילות של מדיניות ושל התערבויות אחרות בתחום הבריאות והסביבה;  העלאת המודעות לנושאי בריאות וסביבה.  מקורות מידע וזמינותו בישראל יש שפע של נתונים זמינים בפוטנציה לפיתוח מדדים לבריאות וסביבה. ישראל ייחודית בכך שלכל אזרח יש מספר זהות שאפשר להשתמש בו כדי לחבר בין רישומים שונים, ולכל אזרח יש ביטוח בריאות ממלכתי ורשומות רפואיות שנשמרות בצורה אלקטרונית בידי קופות החולים שנים רבות. כמו כן יש בישראל כמה מאגרי מידע ורישומים לאומיים: מחייבת דיווח על מחלות נבחרות ועל תוצאים בריאותיים, ובהם סרטן, מומים 1940 פקודת בריאות העם משנת  ) הכולל נתונים על משקל לידה נמוך. רישום perinatal מולדים ומחלות זיהומיות. נוסף על כך, יש רישום סב לידתי ( בכל הקשור לרישום של כל הגידולים המוצקים, והוא מקפיד 97% הסרטן הלאומי במשרד הבריאות נחשב מהימן ב בעקביות על רמה גבוהה של עדכון מאז הקמתו. , המבוססים על 17-0 בקרב ילדים בני 1 המרכז הלאומי לבקרת מחלות מנהל רישומים על תחלואת סוכרת מסוג  נתוני מרפאות חוץ, וכן על תחלואת סוכרת בכל קבוצות הגיל, בהתבסס על נתוני קופות החולים. ישנם רישומים נוספים על אי ספיקת כליות סופנית והשתלות כליה, וניתוחי לב. נתוני הרישום הלאומי של משרד הבריאות על שבץ מוחי ועל אירועים איסכמיים חולפים מבוססים על נתוני אשפוז. נתונים סטטיסטיים על טיפולי פוריות .1990 בישראל נאספים החל משנת משרד הבריאות הקים מאגר מידע המאגד סיבות למקרי מוות ומנהל מאגרי מידע על ביקורים בחדרי מיון ועל  מכלל האשפוזים בכל רחבי הארץ - מידע 90% אשפוזים. מאגר המידע הנוגע לאשפוזים כולל מידע על יותר מ דמוגרפי, תאריכי אשפוז ושחרור בבתי חולים, וכן כל המידע על אבחוני החולים. , שבץ ומחלות לב וכלי דם, זמינים 2 נתונים על מחלות כרוניות שונות בישראל, ובכלל זה אסתמה, סוכרת מסוג  ], סקר הבריאות Knowledge, Attitudes, Practices - KAP מסקרים ארציים (סקר ידע, עמדות והתנהגות [ ], סקר תחלואה בחולים מאושפזים Israeli National Health Interview Survey – INHIS הלאומי בישראל [ ] והסקר הלאומי בנושא Acute Coronary Syndrome Israeli Survey – ACSIS עקב תסמונת כלילית חדה [ ]). בסקרים אלו נאספים גם נתונים על חשיפה National Acute Stroke Israeli Survey – NASIS שבץ בישראל [ לעשן טבק סביבתי. ), המתבססים על בדיקות חובה של מועמדים לגיוס צבאי 17 יש נתונים זמינים על המצב הבריאותי של מתבגרים (בני  . נתונים אלו כוללים אבחון והערכה של חומרת מקרי אסתמה על בסיס הערכה רפואית מקיפה. בסיס 1967 מאז נתונים זה אינו כולל פלחים מסוימים של האוכלוסייה, כגון תת קבוצות שאינן מגויסות לשירות צבאי. המוסד לביטוח לאומי אוסף נתונים על אוטיזם ועל הפרעות התפתחותיות קוגניטיביות אחרות.  National Program for Quality Indicators in התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל (  כדי לספק מידע על איכות שירותי הבריאות בקהילה 2004 ) הושקה בשנת Community Healthcare - QICH מדדי איכות, ובהם אסתמה, בדיקות 28 בישראל לקובעי המדיניות ולצרכני מידע. התוכנית מפרסמת נתונים על אבחון למחלת הסרטן, בריאות הלב וכלי הדם, בריאות הילד, סוכרת וחיסונים באוכלוסייה המבוגרת. נתונים אלה ניתנים לניתוח לפי גיל, מין ומצב חברתי כלכלי לשם זיהוי אוכלוסיות בסיכון.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==