בריאות וסביבה בישראל | 2017

מדדים ומגמות בבריאות וסביבה - 107 - 14 פרק מדדים ומגמות בבריאות וסביבה יש ראיות מדעיות ברורות לכך שגורמי סיכון סביבתיים משפיעים על בריאות האדם ולכך שלגורמים סביבתיים ). בהתבסס על הערכות Global Burden of Disease - GBD יש תרומה משמעותית לנטל התחלואה העולמי ( ,) particulate matter - PM עולמיות, גורמי הסיכון הסביבתיים העיקריים כוללים זיהום אוויר מחומר חלקיקי ( . ההשפעה הכוללת של )8( ) environmental tobacco smoke – ETS זיהום אוויר תוך–מבני, ועשן טבק סביבתי ( 10%– מיליון מקרי מוות בטרם עת ברחבי העולם מדי שנה - יותר מ 7– זיהום אוויר סביבתי ותוך–מבני מוערכת ב ממקרי המוות בעולם. חשיפה לזיהום אוויר סביבתי תורמת לנטל העולמי הגובר של מחלת ריאה חסימתית כרונית גרמה החשיפה לעשן טבק סביבתי 2004 ומחלות אחרות של מערכת הנשימה, הלב וכלי הדם. על–פי האומדנים, בשנת מהתמותה העולמית, וכן לזיהומים בדרכי הנשימה התחתונות ולאסתמה 1% - מקרי מוות ברחבי העולם 603,000– ל 600,000 מקרי מוות, וכן 143,000 עקב חשיפה לעופרת היה 2004 . נטל התחלואה העולמי בשנת )15( בקרב ילדים . חשיפות סביבתיות נוספות לחומרים כמו מתיל כספית )19( מקרים חדשים של ילדים עם מוגבלות שכלית מדי שנה מדינות 6 ), ארסן וחומרי הדברה תורמות גם הן לנטל התחלואה העולמי. מניתוח נתונים של methylmercury ( מנטל התחלואה השנתי במדינות אלה היו קשורים לגורמי סיכון 7%-3%– , עולה כי כ 2014 אירופיות, שפורסם בשנת . גם חשיפה לכימיקלים )11( ), זיהום מתחבורה, רעש ורדון PM 2.5 סביבתיים - בעיקר עשן טבק סביבתי, זיהום חלקיקי עדין ( ,) phthalates ) - פתלאטים ( endocrine disrupting chemicals -EDCs המשבשים את המערכת האנדוקרינית ( ,) polybrominated diphenyl ethers - PBDEs ), דיפניל אתרים רב–מוברמים ( bisphenol A - BPA ( A ביספנול - ) organophosphates ) וחומרי הדברה מקבוצת הזרחנים האורגניים ( organochlorines חומרים אורגנוכלורינים ( ), לירידה בפוריות, לאוטיזם, להפרעת קשב IQ תורמת לנטל התחלואה העולמי. היא קשורה לירידה במנת המשכל ( . )6( והיפראקטיביות, להשמנה, לסוכרת ולסרטן האשכים , במחקר "נטל 2015 החשיפה לזיהום אוויר בישראל דורגה בין עשרת התורמים העיקריים לנטל התחלואה בשנת מקרי מוות מוקדם בכל שנה מיוחסים לחשיפה 2,500 ). בישראל Global Burden of Disease התחלואה העולמי" ( . עד כה לא נבדקה בישראל ההשפעה על נטל )10( מקרי מוות מיוחסים לחשיפה לעשן טבק סביבתי 780– , ו )9( לזיהום אוויר התחלואה של חשיפה לחומרי הדברה, לכימיקלים המשבשים את המערכת האנדוקרינית, למתכות כבדות ושל חשיפות סביבתיות אחרות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==