בריאות וסביבה בישראל | 2017

אוכלוסיות רגישות האוכלוסיות הרגישות העיקריות בישראל - מחקרים ונתונים שפורסמו האוכלוסיות העיקריות בישראל, שיש להן פוטנציאל לרגישות מוגברת לחשיפות סביבתיות, הן ילדים ונשים בהיריון; . )2( אוכלוסיות ערביות ובכלל זה בדואים; חולים כרוניים וקשישים ילדים ונשים בהיריון עוּבָּרים רגישים ביותר למזהמים סביבתיים: מערכות חיוניות בגוף העוּבָּר, כגון מערכת העצבים והנשימה וכן מסלולים מטבוליים בגופו, עדיין בתהליך התפתחות. חשיפה סביבתית בשלב כה מוקדם בחיים מאריכה את פרק הזמן שבו עלולה להתפתח מחלה כרונית בעקבות החשיפה. ילדים נוטים לבלות זמן רב יותר ממבוגרים מחוץ למבנים, ויש להם צורות התנהגות אופייניות (למשל, הכנסת עצמים לפה) העלולות להגביר חשיפה למזהמים סביבתיים. ראוי לציין כי האוכלוסייה בישראל צעירה יחסית, וילדים מהווים . )3( ילדים בממוצע לנשים יהודיות וערביות) 3.13( . שיעור הפריון בישראל גבוה יחסית 30% בה יותר מ מחקרים אחדים שעסקו בתוצאי בריאות שליליים של זיהום אוויר התמקדו בילדים ובנשים בהריון (ראו פרק "איכות על מחסור ביוד בקרב נשים 2017 האוויר"). עוד מחקרים שהתמקדו בנשים בהריון הם, למשל, המחקר שפורסם בשנת . )10( והמחקר שעסק בהשפעת הקרבה לשטחים ירוקים על תוצאי לידה )23( הרות בישראל מחקר שנערך על ידי חוקרים ממרכז המצוינות בחקלאות, בריאות וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים וממשרד הבריאות הראה שהחשיפה הפוטנציאלית של ילדים גבוהה מזו של האוכלוסייה הכללית לסוגים שונים של חומרי ) של Acceptable Daily Intake - ADI הדברה, ושחשיפת ילדים בפועל עולה על מנת הצריכה היומית המרבית ( עשרה חומרי הדברה. האוכלוסייה הערבית מן האוכלוסייה הכללית, עשויה להיות חשופה יותר לעשן טבק. יותר 20.8% האוכלוסייה הערבית בישראל, המהווה מן הגברים הערבים בישראל מעשנים. לפי דיווח עצמי, החשיפה לעשן טבק סביבתי בקרב הערבים גבוהה 40% מ מהפעוטות הערבים 50% , יותר מ 2014 מבקרב היהודים בישראל. לפי נתונים שפורסמו על ידי משרד הבריאות ב . )6( חשופים לעשן טבק סביבתי, בהתבסס על דיווחי אִמותיהם הבדואים בדרום הארץ נחשבים לאוכלוסייה רגישה בשל מעמדם החברתי כלכלי הנמוך, שיעור המעשנים הגבוה, היבטים של אורחות חייהם המסורתיים והמחסור בתשתיות ביישובים לא מוכרים. נוסף על כך, החברה הבדואית מאופיינת בשיעורי פריון גבוהים, ואלה מעלים את שיעורן היחסי של אוכלוסיות רגישות כגון פעוטות, ילדים ונשים מן הבדואים בדרום 39% , על בריאות ותחלואה בקרב אוכלוסיית הילדים הבדואים 2014 בהיריון. לפי פרסום משנת הארץ חיים ביישובים לא מוכרים. תושביהם מתגוררים במבנים טרומיים, בצריפים או באוהלים, בלא אספקה מוסדרת של מים וחשמל; בישול וחימום נעשים באמצעות כירות גז או על אש פתוחה. בשל תנאי המגורים האלה הבדואים . )24( בדרום חשופים במיוחד לזיהום אוויר תוך מבני ולהשפעות מזג אוויר קיצוני כגון גלי חום מחקר על הקשר בין חשיפה לעשן 2016 חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומהמרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה בפוריה פרסמו ב טבק סביבתי למחלת לב כלילית בקרב נשים ערביות בישראל. החוקרים מצביעים על כך שחשיפה לעשן טבק סביבתי . )11( בבית קשורה קשר בלתי תלוי למחלת לב כלילית בקרב נשים ערביות - קשר מנה תגובה חזק על ידי חוקרים ממשרד הבריאות, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מאוניברסיטת 2011 על פי מחקר שפורסם ב polycyclic aromatic בר אילן ומאוניברסיטת בן גוריון בנגב, נמצאו פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים ( - 101 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==