בריאות וסביבה בישראל | 2014

פתח דבר | ד"ר רות אסטרין 4
הקדמה | פרופ' איתמר גרוטו 5
פרק 1 | איכות האוויר 7
פרק 2 | איכות אוויר הפנים 15
פרק 3 | עשן טבק סביבתי 19
פרק 4 | גורמים כימיים במי השתייה 25
פרק 5 | חומרי הדברה 31
פרק 6 | מזהמי מזון כימיים 39
פרק 7 | כימיקלים במוצרי צריכה 45
פרק 8 | ניטור ביולוגי 49
פרק 9 | אסבסט 55
פרק 10 | קרינה בלתי מיננת 59
פרק 11 | שינויי אקלים 65
פרק 12 | מדדים ומגמות בבריאות וסביבה 71
סיכום והמלצות | ד"ר לינדה בירנבאום 79
תודות 83

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==