בריאות וסביבה בישראל | 2014

תודות ברצוננו להודות לסוקרים הבאים על תרומתם לדוח: , המשרד להגנת הסביבה ד"ר לבנה קורדובה ביז'ונר פרק 1 , הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל פרופ' דוד ברודאי איכות האוויר , המשרד להגנת הסביבה גב' פולה אורנשטיין פרק 2 , הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל פרופ' יעל דובובסקי איכות אוויר הפנים , בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית - הדסה ד"ר חגי לוין פרק 3 , בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב ד"ר לאה רוזן עשן טבק סביבתי , משרד הבריאות גב' עירית הן פרק 4 מקורות חברת מים בע"מ ד"ר ברכה לימוני רליס, גורמים כימיים במי השתייה , משרד החקלאות ופיתוח הכפר גב' רינה אשכנזי פרק 5 , האוניברסיטה העברית פרופ' בני חפץ חומרי הדברה משרד הבריאות ד"ר רינה ורסנו, פרק 6 , מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל בע"מ ד"ר שירה פרימן מזהמי מזון כימיים , מכון התקנים הישראלי ד"ר רות ארדי פרק 7 , אדם טבע ודין גב' שרית כספי אורון כימיקלים במוצרי צריכה , משרד הבריאות גב' ג'ניס וסר פרק 8 , אוניברסיטת בר אילן פרופ' יונה אמיתי ניטור ביולוגי , המשרד להגנת הסביבה גב' תמר בר און פרק 9 , משרד הכלכלה ד"ר לובה פושנוי אסבסט , המשרד להגנת הסביבה ד"ר סטיליאן גלברג פרק 01 מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות פרופ' סיגל סדצקי, קרינה בלתי מייננת , משרד הבריאות ד"ר מיכאל גדלביץ פרק 11 , בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה פרופ' מנפרד גרין שינויי אקלים , מרכז לאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות ד"ר ליטל קינן בוקר פרק 21 , מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות גב' מאיה שדה מדדים ומגמות בבריאות וסביבה - 83 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==