בריאות וסביבה בישראל | 2014

פרק 21  בריאות וסביבה בישראל 4102 - 78 - מקורות מב"ת לרך: סקר מצב בריאות ותזונה לאומי, מלידה עד גיל שנתיים, (1) המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות (4102). , פרסום 253. 2012-2009 (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mabat_352.pdf פרסום 333. מצב הבריאות בישראל 0102, (2) המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות (1102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Health_Status_in_Israel2010.pdf , פרסום 453. מצב הבריאות בישראל 3102 (3) המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות (4102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/health2013.pdf (4) משרד הבריאות. הפריה חוץ גופית בישראל 6891-2102. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/IVF1986_2012.pdf (5) משרד הבריאות (3102). קדחת מערב הנילוס: דיווח מצב תחלואה באנשים ונגיעות ביתושים נכון לתאריך 3102.21.62. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/Subjects/disease/WNF/Pages/StatusReport2013.aspx (6) משרד הבריאות (עודכן ספטמבר 0102). רישום סרטן לאומי. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/ICDC/ICR/CancerIncidence/Pages/about.aspx (7) Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Levine H., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2013). Urinary concentrations of organophosphate pesticide metabolites in adults in Israel: Demographic and dietary predictors. Environment International , 60, 183-189. (8) Berman T., Levine H., Gamzu R., Grotto I. (2012). Trends in reproductive health in Israel: Implications for environmental health policy. Israel Journal of Health Policy , 1(1), 34. (9) The Center of the International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research. International clearinghouse for birth defects surveillance and research: Annual report, 2011 with data for 2009 . http://www.icbdsr.org/filebank/documents/ar2005/Report2011.pdf (re trieved July 2014). (10) Centers for Disease Control and Prevention (updated 2014). Indicators and Data . http://ephtracking.cdc.gov/showIndicatorsData.action (re trieved July 2014). (11) Flash-Luzzatti S., Weil C., Shalev V., Oron C., Chodick G. (2014). Long term secular trends in the age at menarche in Israel: A systematic literature review and pooled analysis. Hormone Research in Pediatrics , 81(4), 266-271. (12) Levine H., Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2013). Exposure to tobacco smoke based on urinary cotinine levels among Israeli smoking and nonsmoking adults: A cross-sectional analysis of the first Israeli human biomonitoring study. BMC Public Health , 30, 13(1), 1241. (13) Romano-Zelekha O., Graif Y., Garty B.Z., Livne I., Green M.S., Shohat T. (2007). Trends in the prevalence of asthma symptoms and allergic diseases in Israeli adolescents: Results from a national survey 2003 and comparison with 1997. Journal of Asthma , 44(5), 365-369. (14) World Health Organization, Europe. Environment and Health Information System, ENHIS Database. http://data.euro.who.int/eceh-enhis/Default.aspx (re trieved July 2014). (15) World Health Organization (1999). Environmental health indicators: Framework and methodologies . http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_SDE_OEH_99.10.pdf?ua=1 (re trieved July 2014). (16) World Health Organization (2006). Preventing disease through healthy environments: Towards an estimate of the environmental burden of disease . http://who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf?ua=1 (re trieved July 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==