בריאות וסביבה בישראל | 2014

פרק 21  בריאות וסביבה בישראל 4102 - 74 -  לוח 2 מלוח 1 עולה כי יש נתונים זמינים בישראל על שלל מדדים לבריאות וסביבה שפיתחו המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות, ארגון הבריאות העולמי והאיחוד האירופי. עם זאת חשוב לציין כי חסרים נתונים על מדדים רבים, למשל נתונים על אוורור בבתי ספר, נתונים עדכניים על חשיפת ילדים לכספית ולעופרת ונתונים על אשפוז ותמותה עקב עקת חום. זאת ועוד, יש מדדי בריאות וסביבה שאינם מופיעים ברשימות של שלושת הארגונים ועשויים להיות רלוונטיים ). להלן סיכום הנתונים organophosphates לבריאות וסביבה בישראל, לדוגמה נתונים על חשיפה לזרחנים אורגניים ( על המדדים המוצעים לבריאות וסביבה בישראל (לוח 2). נתונים זמינים על מדדים נבחרים לבריאות וסביבה בישראל מקורות מידע - מגמות בריאות בישראל פקודת בריאות העם מ 0491 מחייבת לדווח על מחלות מסוימות ועל תוצאי בריאות, ובכלל זה סרטן, מומים מולדים  וכמה מחלות מידבקות. בישראל יש נתונים זמינים על מגוון מחלות, ובהן אסתמה, סוכרת, שבץ ומחלות לב וכלי דם. מקור הנתונים בסקרים  לאומיים: סקר ידע, עמדות והתנהגות; סקר בריאות לאומי; סקר לאומי על תסמונת כלילית חדה בישראל; סקר לאומי בנושא שבץ מוחי בישראל. משרד הבריאות יצר מאגר נתונים על סיבות מוות, פניות לחדרי מיון ואשפוז.  המרכז הלאומי לבקרת מחלות מנהל רישום היארעות סוכרת מסוג 1, הכולל מידע על סוכרת בקרב בני 0-71.  יש נתונים זמינים על גיל הווסת הראשונה מסקר רצוף שנעשה בקרב מגויסות לצבא מ 6891. כמו כן יש נתונים זמינים,  מ 7691 ואילך, על בעיות בריאות בקרב מתבגרים, על בסיס בדיקת חובה של מיועדים לשירות ביטחון. יש נתונים ארציים זמינים על טיפולי פוריות בישראל מ 0991 ואילך.  נתונים ומגמות נבחרות בתחום בריאות וסביבה בישראל לפי ארגון הבריאות העולמי, אפשר לייחס %42 בקירוב מנטל התחלואה הכולל ו %32 מכל מקרי המוות לגורמים סביבתיים הניתנים לשינוי, ובכלל זה שלשול, זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות, פציעות ומלריה. להלן יוצגו נתונים עדכניים מישראל, ובכלל זה נתוני מגמות ארוכות טווח כשהמידע זמין, על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה למזהמים ], עופרת, זיהום Endocrine Disrupting Chemicals – EDCs סביבתיים (קרינה, משבשי המערכת האנדוקרינית [ אוויר הפנים וזיהום אוויר סביבתי). נתונים מקור שיעור התינוקות החשופים לעשן טבק סביבתי, לפי דיווח האם אחוז הלא מעשנים שרמת הקוטינין שלהם מעל סף הכימות, נתונים מניטור ביולוגי שיעור הימצאות אסתמה בקרב בני 12-56 אחוז דגימות מי ברז ביתיים שרמת העופרת בהן מעל 01 מק"ג/ל' אחוז אוכלוסיית המבוגרים שהתגלה אצלם דימתיל ) מעל סף הכימות dimethyl phosphate פוספט ( המדד המוצע זיהום אוויר ועשן טבק סביבתי כימיקלים במי השתייה חומרי הדברה 31.5% 63% %3.5 - גברים %3.6 - נשים 2% 99% סקר מב"ת (מצב בריאות ותזונה), 4102 סקר של משרד הבריאות, 2102 המרכז הלאומי לבקרת מחלות, 4102 סקר של משרד הבריאות, 1102 סקר ניטור ביולוגי של משרד הבריאות, 2102 סוגיה בבריאות וסביבה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==