בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 73 - מקור זמינות המידע בישראל מדד סוגיה בבריאות וסביבה אוורור לא מספק בבתי ספר חשיפה למזהמים מסוימים באוויר הפנים בבתי ספר רמת רדון בבתי מגורים שיעור משקי הבית המשתמשים בפחם, עץ, גללים או קרוסין כמקור עיקרי לחימום ולבישול ) במי השתייה atrazine אטרזין ( חשיפת ילדים בני 31-51 לעשן טבק (עשן טבק סביבתי) ) בדם cotinine ריכוז קוטינין ( תמותה עקב מחלות הנישאות על ידי וקטורים תמותה בעקבות הרעלה מספר ההרעלות המדווחות בשנה בקרב ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים שיעור כימיקלים בעלי פוטנציאל סכנה המנוטרים במזון חשיפה לכימיקלים מסוכנים במזון (צריכת מתכות כבדות במבוגרים) היארעות של סוגי סרטן מסוימים היארעות של לוקמיה בילדים מזהמים אורגניים בלתי פריקים ) בחלב אם persistent organic pollutants – POPs ( ער) ֵ חשיפה לכספית בינקות ובילדות המוקדמת (כספית בש מעכבי בערה המכילים ברום בחלב אם רמת עופרת בדם של ילדים שכיחות מומים מולדים מסוימים ימים או אירועים של חום קיצוני פניות לחדר מיון עקב עקת חום אשפוזים עקב עקת חום תמותה עקב עקת חום ילדים המשתתפים בתכנית התערבות או מקבלים שירותים אומדן שכיחות של אוטיזם שיעור הפוריות תמותת תינוקות משקל לידה נמוך ולידה מוקדמת בלידת יחיד יחס המינים אוויר הפנים מי שתייה עשן טבק סביבתי מחלות הנישאות על ידי וקטורים כימיקלים בטיחות מזון סרטן סרטן בילדים ניטור ביולוגי מומים מולדים שינויי אקלים נכות התפתחותית תוצאי רבייה ולידה (הצעה) ENHIS (הצעה) ENHIS ENHIS WHO CDC ENHIS CDC WHO WHO WHO WHO ENHIS CDC CDC; ENHIS ENHIS (הצעה) ENHIS (הצעה) ENHIS ENHIS; WHO; CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC לא זמין נתונים חלקיים זמינים במשרד להגנת הסביבה נתונים חלקיים זמינים במשרד להגנת הסביבה לא זמין משרד הבריאות נתונים מ 8002 זמינים במשרד הבריאות; נתונים זמינים במחקר על התנהגויות בריאות בקרב תלמידים בישראל; נתונים על חשיפה של תינוקות זמינים במשרד הבריאות נתונים על קוטינין בשתן זמינים במשרד הבריאות משרד הבריאות; חלה חובת דיווח על רופאים ועל מעבדות נתונים חלקיים זמינים במכון הארצי למידע בהרעלות נתונים חלקיים זמינים במכון הארצי למידע בהרעלות משרד הבריאות לא זמין משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי משרד הבריאות לא זמין משרד הבריאות לא זמין משרד הבריאות, רישום מומים מולדים השירות המטאורולוגי לא זמין לא זמין לא זמין משרד הבריאות המוסד לביטוח לאומי משרד הבריאות משרד הבריאות משרד הבריאות משרד הבריאות מדדים ומגמות בבריאות וסביבה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==