בריאות וסביבה בישראל | 2014

פרק 21  בריאות וסביבה בישראל 4102 - 72 - פיתוח מדדים לבריאות וסביבה ואיסוף מידע רלוונטי דורשים תיאום ושיתוף פעולה בין כמה בעלי עניין, כגון משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, קופות החולים וארגונים לא ממשלתיים. מדדים לבריאות וסביבה פותחו בכמה גופים: .) WHO 1. ארגון הבריאות העולמי ( 2. הרשת הלאומית למעקב אחר בריאות וסביבה של המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן בארצות הברית National Environmental Public Health Tracking Network of the US Centers for Disease ( .) Control and Prevention - CDC European Union Environment and Health 3. מערכת המידע על בריאות וסביבה של האיחוד האירופי ( .) Information System - ENHIS במסגרת ארגון הבריאות העולמי נקבעו מדדים לבריאות וסביבה ב 21 תחומים: הקשר חברתי-דמוגרפי; זיהום אוויר; תברואה; חומרים מסוכנים או רעילים; בטיחות מזון; קרינה; סיכוני בריאות שאינם תעסוקתיים; סיכוני בריאות תעסוקתיים; קורת גג; גישה למי שתייה בטוחים; מחלות הנישאות על ידי וקטורים; ניהול פסולת מוצקה. למערכת של המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות נקבעו מדדים ב 71 תחומים, ולתכנית של מערכת המידע של האיחוד האירופי 22 מדדים. בשנת 0102 הציע ארגון הבריאות העולמי לשדרג את מערכת המידע על בריאות וסביבה של האיחוד האירופי כדי לאפשר הערכה ממוקדת של מידת ההשפעה של יישום מדיניות מסוימת על צמצום תוצאי בריאות שליליים הקשורים לגורמי סיכון בתחום בריאות וסביבה. בלוח 1 מוצגים מדדים לבריאות וסביבה שנבחרו מרשימת המדדים של ארגון הבריאות העולמי, של המרכזים האמריקניים למניעת מחלות ושל מערכת המידע של האיחוד האירופי. המדדים נבחרו על פי מידת הקשר שלהם לבריאות וסביבה בישראל. בלוח גם מצוינת זמינות הנתונים ומקורם (משרד הבריאות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, המשרד להגנת הסביבה או מקורות אחרים). מדדים נבחרים לבריאות וסביבה וזמינות המידע בישראל מקור זמינות המידע בישראל מדד סוגיה בבריאות וסביבה  לוח 1 תמותה שנתית עקב זיהומים אקוטיים בדרכי הנשימה בקרב ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים היארעות תחלואה בזיהומים אקוטיים בדרכי הנשימה בקרב ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים אוזון - ימי חריגה מהתקן - ימי חריגה מהתקן PM 2.5 אשפוזים בעקבות התקף לב ] benzene רעלים באוויר (ריכוז ממוצע של בנזן [ ] באוויר) formaldehyde ופורמלדהיד [ שכיחות אסתמה בקרב ילדים פניות לחדר מיון בשל אסתמה אשפוזים בשל אסתמה זיהום אוויר אסתמה WHO WHO CDC CDC CDC CDC CDC; ENHIS CDC CDC משרד הבריאות לא זמין. עם זאת, נתונים לגבי הימצאות זיהומים אקוטיים זמינים בדוח שנתי על מחלת השפעת של המרכז לבקרת מחלות המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה משרד הבריאות המשרד להגנת הסביבה זמין בסקרים של המרכז לבקרת מחלות, הסקר העדכני ביותר מ 8002 משרד הבריאות משרד הבריאות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==