בריאות וסביבה בישראל | 2014

בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 71 - פרק 21 מדדים הם כלי חשוב להדגשת בעיות ולזיהוי מגמות בתחומים שונים. הם גם מסייעים להתוות מדיניות ולעקוב אחר התקדמות. מזה שנים רבות יש בישראל מערכת מורכבת לאיסוף נתונים ומדדים על הסביבה ועל בריאות הציבור. בשנת 0102 פרסם המשרד להגנת הסביבה דוח מקיף על מדדים סביבתיים, וב 3102 דוח נוסף על מדדים לאיכות חיים ולקיימות. משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמים בקביעות מדדי בריאות ומדדי קידום בריאות, ובהם תוחלת חיים, תמותת תינוקות, שכיחות סוכרת, שיעור המעשנים, עודף משקל והשמנה ושיעור המבוגרים העוסקים בפעילות גופנית סדירה. בשנת 2102 בחר הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ) בישראל להיות החלוצה בגיבוש Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD ( מערך מדדים לאומיים לאיכות חיים ולקיימות. אף על פי שבישראל נתונים רבים הקשורים למדדי בריאות ולמדדי סביבה נאספים ורואים אור בקביעות, ואף על פי , טרם פותחו בארץ מדדים לבריאות וסביבה. לפי ארגון OECD שנתונים אלה מעובדים עוד במסגרת מיזם המדדים של ה ), מדדים לבריאות וסביבה נדרשים למטרות האלה: World Health Organization – WHO הבריאות העולמי ( לעקוב אחר מגמות במצב הסביבה כדי לזהות סיכונים פוטנציאליים לבריאות.  לעקוב אחר מגמות בבריאות, הנגרמות מחשיפה לגורמי סיכון סביבתיים, כדי להנחות מדיניות.  להשוות בין מצבי בריאות וסביבה בין אזורים שונים או בין מדינות שונות כדי לסייע בבחירת דרך הפעולה במקומות  הזקוקים לכך יותר מכול, או כדי לסייע בהקצאת משאבים. לבחון ולהעריך את ההשפעה של מדיניות או של תכנית התערבות על בריאות וסביבה.  לעזור להגביר את המודעות לסוגיות בריאות וסביבה בקרב קבוצות שונות של בעלי עניין.  לסייע לחקור קשרים אפשריים בין סביבה לבריאות, למשל במחקר אפידמיולוגי, כדי לספק מידע לתכנון מדיניות  ולתכניות התערבות בריאותיות. מדדים ומגמות בבריאות וסביבה מדדים ומגמות בבריאות וסביבה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==