בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 7 - ), גם בריכוזים נמוכים ביותר, קשורה לשורה של תוצאי בריאות ambient air חשיפה לזיהום אוויר ( שליליים בקרב האוכלוסייה הכללית, ובכלל זה אסתמה ומחלות נשימה אחרות, תחלואה ותמותה בעקבות מחלות לב וכלי דם, סרטן, ליקויים בהתפתחות מערכת העצבים ותוצאי לידה שליליים. בשנת 3102 קבעה ) כי International Agency for Research on Cancer - IARC הסוכנות הבין לאומית לחקר הסרטן ( זיהום האוויר הוא מחולל סרטן ודאי בבני אדם (קבוצה 1). הממצאים המדעיים מלמדים כי מזהמי האוויר ), אוזון, חנקן particulate matter - PM העיקריים הקשורים לתוצאי בריאות שליליים הם חומר חלקיקי ( ,) benzene ). גם מזהמי האוויר בנזן ( sulfur dioxide ) וגופרית דו חמצנית ( nitrogen dioxide דו חמצני ( ) הם polycyclic aromatic compounds ) וכמה תרכובות ארומטיות רב טבעתיות ( formaldehyde פורמלדהיד ( חומרים מסרטנים ודאיים בבני אדם. מדיניות ורגולציה הרגולציה של איכות האוויר נקבעה בחוק אוויר נקי התשס"ח - 8002, שנכנס לתוקף בינואר 1102. לפני כן נקבעה רגולציית איכות האוויר על בסיס של יותר מעשרה חוקים ותקנות, ובכלל זה התקנות הנלוות לחוק למניעת מפגעים, שתוקנו ב 2991 וקבעו ריכוזים מרביים מותרים של מזהמי האוויר. באופן כללי, הריכוזים המותרים האלה היו מחמירים פחות מהמומלץ ) ותקני איכות האוויר של האיחוד האירופי. World Health Organization – WHO לפי ארגון הבריאות העולמי ( החובות והאיסורים העיקריים לפי חוק אוויר נקי הם כדלקמן: ערכי איכות האוויר ייקבעו מטעם המשרד להגנת הסביבה ויעודכנו מפעם לפעם. אלו הם ערכי איכות האוויר: (א)  ערכי יעד - ערכים שחריגה מהם מעמידה סיכון פוטנציאלי לבריאות הציבור; (ב) ערכי סביבה - ערכים המבוססים על ערכי היעד ומביאים בחשבון את יכולת היישום בפועל; (ג) ערכי התרעה - ערכים שחריגה מהם, ואפילו לפרק זמן קצר, מסבה או עלולה להסב סיכון או נזק לבני אדם. איכות האוויר פרק 1 איכות האוויר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==