בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 69 - מקורות יתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים (1) החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים (3102). פ ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל, המלצות למדיניות. (אוחזר ביולי 4102). http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mimshak_yatushim.pdf (2) משרד הבריאות. דוחות אפידמיולוגיים שבועיים ותקופתיים. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/epidemiology_report.aspx (3) משרד הבריאות. המלצות להתמודדות עם מזג אוויר חם בגיל המבוגר. http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/heat_injuries.aspx (אוחזר ביולי 4102). (4) משרד הבריאות. סכנות הקור בגיל המבוגר. http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/coldness.aspx (אוחזר ביולי 4102). (5) משרד הבריאות (3102). קדחת מערב הנילוס: דיווח מצב תחלואה באנשים ונגיעות ביתושים נכון לתאריך 3102.21.62. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/Subjects/disease/WNF/Pages/StatusReport2013.aspx (6) המשרד להגנת הסביבה (עודכן באפריל 4102). מרכז הידע להערכות לשינוי אקלים בישראל, דוח מס' 1, דוח מס' 2, דוח מס' 3. קבצים להורדה: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/AdaptationKnowledgeCenter/Pages/ (אוחזר ביולי 4102). CCKnowledgeCenter.aspx (7) Agay-Shay K., Friger M., Linn S., Peled A., Amitai Y., Peretz C. (2013). Ambient temperature and congenital heart defects. Human Reproduction , 28(8), 2289-2297. (8) Anis E., Grotto I., Mendelson E., Bin H., Orshan L., Gandacu D., Warshavsky B., Shinar E., Slater P.E., Lev B. (2014). West Nile fever in Israel: The reemergence of an endemic disease. Journal of Infection , 68(2), 170-175. (9) GLOBE International (2013), The Globe climate legislation study: Review of climate change legislation in 33 countries, 3 rd addition . http://www.globeinternational.org/images/climate-study/3rd_GLOBE_Report.pdf (re trieved July 2014). (10) Green M.S., Pri-Or N.G., Capeluto G., Epstein Y., Paz S. (2013). Climate change and health in Israel: Adaptation policies for extreme weather events. Israel Journal of Health Policy Research , 2(1), 23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3707789/pdf/2045-4015-2-23.pdf (re trieved July 2014). (11) Karakis I., Gandcu D., Baharad A., Shafir H., Anis E., Grotto I., and Alpert P. (August 2013). Cutaneous Leishmaniasis in Israel and correlation over time with average ambient temperature. Abstracts of the 2013 Conference of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE), The International Society of Exposure Science (ISES), and the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), Basel, Swiss. http://ehp.niehs.nih.gov/ehbasel13/p-1-12-09/ (re trieved July 2014). (12) National Institute of Environmental Health Sciences. Climate Change and Human Health. http://www.niehs.nih.gov/research/programs/geh/climatechange/ (re trieved July 2014). (13) OECD (2011). Climate change and air quality . OECD Environmental performance reviews: Israel 2011. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-per formance- reviews-israel-2011/climate-change-and-air-quality_9789264117563-10-en#page1 (retrieved July 2014). (14) Paz, S. et al. (2013). Permissive summer temperatures of the 2010 European West Nile Fever Upsurge. PLOS One , 8(2), e56398. (15) Peretz C., Buggeri A., Baccini M., Alpert P. (2012). The effect of heat stress on daily mortality in Tel Aviv, Israel. National Security and Human Health Implications of Climate Change, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security , 241-251. שינויי אקלים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==