בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 61 - להצבת המתקנים ופיקוח עליהם. שידורים סלולריים בישראל מוגבלים לטווח הקרינה הבלתי מייננת, 007-005,2 מגה הרץ. ככלל, ככל שהאנטנה גבוהה יותר ועצמת השידור שלה חזקה יותר, כך טווח השידור שלה גדול יותר. באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה מופיעה מפה אינטראקטיבית המראה את המיקומים של האנטנות הקיימות והמתוכננות. ) Specific Absorption Rate – SAR באשר למכשירי טלפון ניידים, היצרנים אחראים למדוד את שיעור הספיגה הסגולית ( על פי הקווים המנחים הבין לאומיים (אמריקניים ואירופיים) ועל פי תקני הייצור. מדד שיעור הספיגה הסגולית מציין את כמות האנרגיה הנספגת בכל יחידה של מסת גוף ביולוגי בתנאים של קיבולת שידור מרבית. לפי הקווים המנחים, אסור למכשירים לגרום לעלייה מקומית של יותר ממעלת צלזיוס אחת בטמפרטורת הגוף. אף על פי שמתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת אין למשרד הבריאות שום סמכות, המשרד מפרסם המלצות בדבר צמצום החשיפה של הציבור. המשרד ממליץ על שימוש זהיר בטכנולוגיה סלולרית ובטלפונים אלחוטיים: בדיקת חלופות כגון שימוש בטלפון קווי, שימוש ברמקול בעת שיחה בטלפון נייד, והימנעות מהצבת יחידת הבסיס של טלפון אלחוטי בחדר השינה, בחדר העבודה או בחדר הילדים. לפי חוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות מ 2002, אין להשתמש בטלפון סלולרי במרחק הקטן מ 03-05 ס"מ ממכשירים רפואיים. באופן כללי המלצות משרד הבריאות מתבססות על הנחיות של ארגונים בין לאומיים: להשתמש ברמקול, בדיבורית או באוזנייה (שאיננה אלחוטית) כדי להרחיק את הטלפון הנייד מהגוף; יש להפחית את  מספר השיחות ואת משכן כדי לצמצם את החשיפה. להפחית את מספר השיחות ואת משכן באזורים מעוטי אנטנות, שבהם הקליטה חלשה ורמת הקרינה מהמכשיר גבוהה.  לנקוט משנה זהירות במיוחד בילדים, הרגישים יותר לגורמים מסרטנים.  להשתמש בדיבורית בשעת נהיגה כדי לדבר בטלפון (תקנות התעבורה 82ב). מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב  .) bluetooth ולהעדיף חיבור קווי בין הטלפון לרמקול על פני שימוש בבלוטות' ( מומלץ שלא להשתמש בטלפונים סלולריים במקומות סגורים (מעליות, אוטובוסים, רכבות) בשל הקרינה המוגברת  במקומות כאלה. במרס 2102 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שלפיה לכל טלפון סלולרי הנמכר בישראל תוצמד תווית המזהירה מפני נזק לבריאות בשימוש בטלפון. הצעת החוק גם דורשת כי כל הפרסומות לטלפונים סלולריים יכללו את אותה אזהרה וכי פרסום כזה לא יופנה לקטינים. הכנסת טרם אישרה את הצעת החוק. נתונים על חשיפה לקרינה בלתי מייננת בישראל בספטמבר 0102 פיתח המשרד להגנת הסביבה מערכת אוטומטית לניטור רצוף של קרינה מאנטנות. דוח ראשוני, ובו נתונים ממערכת הניטור הזאת, התפרסם ב 2102. במאמץ לאמוד רמות קרינה במקומות ציבוריים, ב 3102 נמדדו רמות של קרינה בלתי מייננת ב 52 בתי ספר ברחבי הארץ. נוסף על כך נבדקו מתקני חשמל הממוקמים בתוך בתי ספר, ובכלל זה רשתות חלוקה (לוחות חשמל, ארונות חשמל, קווי חלוקה), תאורת פלואורסנט, רשתות אינטרנט אלחוטיות ומנועי חשמל. הממצאים מלמדים כי החשיפה לקרינה בלתי מייננת בבתי ספר נמוכה מאוד, למעט כיתות וחדרי מורים הסמוכים ללוחות חשמל. על בסיס הממצאים האלה הומלץ להרחיק את התלמידים 5.1 מטרים לפחות מארונות חשמל ולהפחית את השימוש ברשתות תקשורת אלחוטיות בבתי ספר. קרינה בלתי מייננת

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==