בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 57 - מחקר על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה לאסבסט בישראל בין השנים 0102-4102 פורסם מחקר אחד של חוקרים ישראלים בנושא מחלות הקשורות לאסבסט. המחקר, שפורסם בשנת 2102, סיכם תוצאות של ניטור רפואי שהתבצע במשך 51 שנים, מיום שהופסקה החשיפה לאסבסט, בקרב עוקבה של עובדי תחנת כוח. התקדמות ואתגרים בישראל יש נתונים מועטים ביותר על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה סביבתית לאסבסט.  משרד הכלכלה מתכנן להפעיל רגולציה שתתמקד בחשיפה תעסוקתית לאסבסט שמטרתה להפחית את הרמה המרבית  המותרת בעבודה באסבסט ל 1.0 סיב/סמ"ק. משרד הבריאות פועל כדי לתחזק ואף להרחיב את רישום המחלות התעסוקתיות, ובייחוד בנוגע למידע על סוגים  מסוימים של מחלות תעסוקתיות ועל מקומות עבודה מסוימים. המשרד להגנת הסביבה עוסק ביישום חוק האסבסט מ 1102, ובעיקר במיפוי כל השימושים באסבסט פריך ובסילוקו  עד 1202. כמו כן המשרד פועל מתוקף החוק לאכוף תחזוקה נאותה של בניינים ציבוריים המכילים אסבסט צמנט. אסבסט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==