בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 56 -  תרשים 1 מקור: משרד הבריאות )4( חשיפה לאסבסט בישראל חשיפה לאסבסט בישראל מתרחשת בעיקר בעת סילוק אסבסט, בעת הריסת מבנים ופעולות תחזוקה ובעת טיפול בפסולת אסבסט. אסבסט צמנט היה בשימוש נרחב בישראל. מפעל האסבסט איתנית (לשעבר ישאסבסט) בנהריה פעל בשנים 2591-7991, ומעריכים כי 001 מיליון מ"ר של אסבסט צמנט היו בשימוש בישראל. בגליל המערבי, ליד מפעל איתנית, יש מפגע מסוכן של פסולת תעשייתית שהצטברה במפעל והושלכה שם, או פוזרה ברחבי הגליל המערבי כדי לשמש לכיסוי אדמות ולסלילת כבישים. במרס 1102 החל המשרד להגנת הסביבה במיזם חמש שנתי לאיתור ולסילוק פסולת אסבסט בגליל המערבי בתקציב של 003 מיליון שקלים. מחצית מן הסכום הקצה המשרד להגנת הסביבה, ואת המחצית האחרת שילם מפעל איתנית. עד תום 3102 נוקו כ 951 אתרים ציבוריים ופרטיים וסולקו יותר מ 000,55 מ"ק של פסולת אסבסט. נתונים על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה לאסבסט בישראל בישראל יש שלוש רשומות של מחלות הקשורות באסבסט: 1. רישום מחלות תעסוקתיות - נעשה באחריות משרד הבריאות ובשיתוף משרד הכלכלה. מאגר הנתונים הזה כולל מידע על כל נפגע ממחלה הקשורה לאסבסט, ובכלל זה פירוט באשר לעיסוקו של הנפגע, מקומות עבודה קודמים שלו, מידע דמוגרפי ופרטים על המחלה עצמה. החוק דורש מכל הרופאים - הן בקופות החולים הן בשירותי הרפואה הפרטיים - לדווח על מחלות תעסוקתיות באמצעות טופס מובנה. עד כה הגיעו דוחות כאלה בעיקר מרופאים תעסוקתיים ומפולמונולוגים מכמה מכוני ריאה הממוקמים בבתי חולים. הרישום אינו כולל בני משפחה של עובדי אסבסט. 2. מאגר הנתונים של משרד הבריאות בנושא סיבות לאשפוז - אפשר לדלות מן המאגר הזה סיבות לאשפוז הנוגעות לחשיפה לאסבסט, ובכלל זה מידע דמוגרפי על המאושפזים. עוד יש במאגר מידע על אשפוזים חוזרים בגלל אותה סיבה. 3. רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות - כולל מידע על סוגי סרטן הקשורים לחשיפה לאסבסט. הרישום כולל גם מידע דמוגרפי ופירוט המקומות שהחולה התגורר בהם. מאגר הנתונים הזה אינו כולל מידע תעסוקתי. על בסיס נתונים מרישום הסרטן הלאומי נראה שבשנים 0891-7002 חלה עלייה בהיארעות מזותליומה באוכלוסייה הכללית בישראל, בעיקר בקרב גברים שלקו במחלה (תרשים 1). אסבסט ידוע כאחד הגורמים לסרטן הריאות, שהיה סיבת המוות העיקרית בישראל ב 1102. היארעות מזותליומה בישראל, 0891-0102 פרק 9  בריאות וסביבה בישראל 4102 10 05 00 95 90 85 09 04 99 94 89 84 07 02 97 92 87 82 08 03 98 93 88 83 06 01 96 91 86 81 80 שנת האבחון שיעור (מתוקנן לגיל) ל-000,001 נפש 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 יהודי יהודייה לא יהודי לא יהודייה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==