בריאות וסביבה בישראל | 2014

בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 55 - פרק 9 אסבסט הוא חומר סיבי הידוע כמסרטן ודאי בבני אדם (קבוצה 1). חשיפה לאסבסט משפיעה על תפקוד מערכת החיסון ). בילדים mesothelioma וגורמת למגוון מחלות נשימה, כגון סרטן הריאות, מחלות בקרום הריאה ומזותליומה ( חשיפה לאסבסט קשורה לתסמיני נשימה כמו שיעול (לפי דיווח עצמי). בשנת 9002 הוסיפה הסוכנות הבין לאומית ) גם את סרטן הגרון וסרטן השחלות International Agency for Research on Cancer – IARC לחקר הסרטן ( לרשימת המחלות הקשורות לחשיפה לאסבסט. בשנים האחרונות אוספת הסוכנות הבין לאומית לחקר הסרטן נתונים על מקרים של מזותליומה בבני אדם שלא נחשפו בעבודתם לאסבסט, ובכלל זה חולים שאין להם בני משפחה שהם עובדי אסבסט. חשיפה משולבת הן לאסבסט הן לעישון גורמת לתוצא סינרגטי בסיכון לחלות בסרטן הריאות. רגולציה עדכנית בשנת 4691 הותקנו תקנות שלפיהן יש לערוך בדיקה רפואית לאנשים העובדים בסביבת אבק אסבסט, טלק וצורן ). בתקנות נוספות מ 4891 (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק) יש silicon dioxide דו חמצני ( מידע מפורט על חומרים אסורים ומותרים וכן דרישות בנוגע לניטור תעסוקתי וסביבתי. החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק נחקק בישראל ב 1102. החוק אוסר על שימוש חדש באסבסט, כמו במדינות מפותחות אחרות, וכך מגביל את החשיפה הסביבתית לחומר. החוק דורש סילוק הדרגתי של אסבסט פריך במבנים ציבוריים ובתעשייה עד 1202. החוק מחייב גם תחזוקת אסבסט צמנט במבנים ציבוריים וקובע כי יש להשיג רישיון מיוחד לעיסוק באסבסט והיתר לעבודת אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה, האמון גם על אכיפת החוק. בשנת 0102 החליטה ועידת שרים בין לאומית בנושא בריאות וסביבה לטפל בסוגיות בריאות הקשורות לחשיפה לאסבסט. בעקבות ההחלטה התחייבה השלוחה האירופית של ארגון הבריאות העולמי לפתח תכנית לאומית למיגור מחלות הקשורות לאסבסט, המותאמת לכל מדינות אירופה עד שנת 5102. ישראל משתפת פעולה עם המדינות השותפות לתכנית הזאת. אסבסט אסבסט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==