בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 53 - מקורות (1) מרכז מצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים (2102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.environmental-health.huji.ac.il/index-heb.html (2) Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Levine H., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2014). Demographic and dietary predictors of urinary bisphenol A concentrations in adults in Israel. International Journal of Hygiene and Environmental Health , 217(6), 638-644. (3) Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Levine H., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2013). Urinary concentrations of organophosphate pesticide metabolites in adults in Israel: Demographic and dietary predictors. Environment International , 60, 183-189. (4) Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Levine H., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2013). Urinary concentrations of environmental contaminants and phytoestrogens in adults in Israel. Environment International , 59, 478-484. (5) Karakis I., Landau D., Yitshak-Sade M., Dukler D., Hershkovitz R., Rotenberg R., Sarov B., Grotto I., Novack L. (Nov 2013). Exposure to metals and congenital anomalies in Bedouin women living near an industrial park: A biomonitoring pilot study. Poster presentation, International Network on Children’s Health, Environment and Safety (INCHES) Conference, Jerusalem. (6) Levine H., Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (2013). Exposure to tobacco smoke based on urinary cotinine levels among Israeli smoking and nonsmoking adults: A cross-sectional analysis of the first Israeli human biomonitoring study. BMC Public Health , 30, 13(1), 1241. (7) Novack L., Manor E., Gurevich E., Yitshak-Sade M., Landau D., Sarov B., Hershkovitz R., Karakis I. (September 2013). Cell proliferation of umbilical cord blood cells as a biomarker of environmental exposures. Oral presentation, International symposium on biological monitoring in occupational and environmental health conference. UK Health and Safety Laboratory, Manchester, UK. (8) Slorach S.A., Vaz R. (1985). PCB levels in breast milk: Data from the UNEP/WHO pilot project on biological monitoring and some other recent studies. Environmental Health Perspectives , 60, 121-126. (9) Wasser J., Berman T., Lerner-Geva L., Grotto I., Rubin L. (2012). Biological monitoring of persistent organic pollutants in human milk in Israel. Poster presented at EHF conference from science to policy: Environment and health in Israel, Tel Aviv. (10) Wasser J., Berman T., Lerner-Geva L., Grotto I., Rubin L. (June 2013). Reduction of levels of selected persistent organic pollutants measured in human milk in Israel. Oral presentation, International Conference on Children's Health and the Environment. International Network on Children’s Health, Environment and Safety (INCHES), Jerusalem. (11) Weisenberg E., Arad I., Grauer F., Sahm Z. (1985). Polychlorinated biphenyls and organochlorine insecticides in human milk in Israel. Archives of Environmental Contamination and Toxicology , 14(5), 517–521. ניטור ביולוגי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==