בריאות וסביבה בישראל | 2014

נתונים על ניטור ביולוגי בישראל בשנים 0102-3102 נעשו שני מחקרים גדולים בישראל בתחום הניטור הביולוגי. מזהמים אורגניים בלתי פריקים בחלב אם ) בחלב אם ערך persistent organic pollutants – POPs את המחקר לניטור מזהמים אורגניים בלתי פריקים ( World Health משרד הבריאות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת סקר מתואם של ארגון הבריאות העולמי ( ) בנושא מזהמים אורגניים בלתי פריקים בחלב אם. Organization - WHO בשנת 2102 נאסף חלב אם מ 25 נשים מ 3 בתי חולים במרכז הארץ, והדגימות נבדקו כמדגם אחד בניסיון לאתר 05 ), פורנים רב מוברמים polybrominated dioxins מזהמים אורגניים בלתי פריקים, ובהם דיוקסינים רב מוברמים ( ; מעכבי polybrominated diphenyl ethers – PBDEs ) ודיפניל אתרים רב מוברמים ( polybrominated furans ( בערה). בתרשים 1 אפשר לראות השוואה של תוצאות מחקר זה לתוצאות מחקר שנערך ב 2891. ממצאי המחקר העיקריים הם כדלקמן: , הקסכלורו ציקלו הקסנים DDT ], תרכובות chlordanes הרמות של תרכובות האינדיקטור (כלורדן [  ]) היו דומות ובדרך polychlorinated biphenyls - PCBs ] וביפנילים עתירי כלור [ hexachlorocyclohexanes [ כלל נמוכות מאלה שדווחו במדינות אירופה. הריכוזים של תרכובות האינדיקטור פחתו במידה ניכרת מ 2891. הסיבה היא כנראה ההגבלות שהוטלו על שימוש  במזהמים אורגניים בלתי פריקים בחקלאות, בתעשייה ובתחומים אחרים בישראל. מזהמים אורגניים בלתי פריקים בחלב אם בישראל, ב 2891 וב 2102* פרק 8  בריאות וסביבה בישראל 4102 - 50 -  תרשים 1 מקור: משרד הבריאות )11 ,10 ,9 ,8( ההנחה היא שסכום האינדיקטורים של ביפנילים עתירי כלור ב 2891 ניתן להשוואה לזה של 2102. * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1700 1900 2300 2100 2000 2400 1800 2200 2500 100 500 900 1300 300 700 1100 1500 200 600 1000 1400 400 800 1200 1600 0 Lipid content (%) (1) p,p’-DDE (4) beta-HCH (7) Oxy-chlordane (2) p,p’-DDT (5) gama-HCH (8) Trans-nonachlor (3) Hexachlorobenzene (6) indicator PCBs^ (9) ננוגרם / גרם שומן (משקל) 1982 2012

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==